Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland

November 2015

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201511.pdf

Auteurs: 

Jan-Willem Vergeer

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands