Ganzen- en zwanentelling Drenthe

Werkgroep Avifauna Drenthe, november 2015

Document: 

wavo_nwsbrf_dr_201511.pdf

Auteurs: 

Harold Steendam

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen/WAD

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands