Zij steunen de Vogelatlas, omdat ...

Willibrord Schuurman

Ik ben internationaal reisleider in de bergen voor SNP Natuurreizen en ontmoet deze vogel vele malen in het berglandschap. Ik laat hierbij mijn reisgroep meegenieten! In de winter ben ik eigenlijk ook een beetje in de bergen als de Kramsvogels met hun karakteristieke geluid de appelboomgaard bevolken! Met de fooi die ik van de deelnemers heb gekregen ondersteun ik de Kramsvogel van harte!

Wim Jongejan

Al meer dan 45 jaar houd ik me bezig met natuurfotografie. Sinds 1995 zonder partner met als gevolg dat ik een klein nabestaandenpensioentje mag ontvangen. Dit nabestaandenpensioentje schenk ik indien mogelijk aan cultuur- en natuurbehoud. In 2002 heb ik in de atlas van de Nederlandse broedvogels (2002) de Slobeend, Cetti's Zanger, Snor en Kleine Karekiet gesponsord, in 2005 de Rouwmantel in de Dagvlinders van Nederland en nu de Ooievaar in de Vogelatlas.

Begin jaren '80 deed ik een natuurstudie in de archieven in de regio. Daaruit bleek dat er eind 19e eeuw in elk dorp en stad in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden wel 5 paar Ooievaars tot broeden kwamen. In totaal toen meer dan 100 broedparen einde 19e eeuw. Daarover heb ik toen in de regionale krant een artikel geschreven. In de afgelopen 10 jaar heb ik enkele malen op mijn website over de huidige populatie in de regio van zo'n 20-30 broedparen geschreven en in 2012 gedurende enkele maanden dagelijks het broedpaar Ooievaars in Meerkerk gevolgd.

De Ooievaar blijft altijd boeien en verdient een supporter. 

Ton van Schie

De keuze voor de Bijeneter was bepaald niet moeilijk, zeker omdat wij van de VWG Solleveld in 2005 ons jaar van de Bijeneter mochten beleven, met het succesvol broeden van 3 paren, in een grote kuil die daar toevallig gegraven was in het Natuurgebied Solleveld bij Monster.

Ecologisch staan zij voor warme bloemrijke omgeving met veel Insecten zoals hommels bijen en vlinders, maar ook schoon water met veel libellen.

Niet alleen kleurrijk maar ook heel slimme en fascinerende vogels, die goed om kunnen gaan met allerlei predatoren, maar wel een rustige broedplaats nodig hebben zonder menselijke verstoring. wij raakten daar in ieder geval niet op uitgekeken, Kleurrijke vogels in een kleurrijk landschap.

Eddy Gadeyne

"De Buizerd is al 40 jaar mijn favoriete soort en onderzoeksonderwerp bij mijn eigen roofvogelprojecten en boeken. Ik kijk er naar uit iets voor jullie terug te kunnen en mogen doen! Groeten uit Vlaanderen van Eddy Gadeyne"

Lammert Dijkema

"Toen ik een paar jaar geleden op een zonnige windstille ochtend om zes uur aan de oostrand van het Haaksbergerveen stond, hoorde ik niets, behalve vele wielewalen die elkaar leken toe te roepen. Als goudgele vlinders vlogen ze heen en weer tussen de bomen. Het was al eind juli dus wellicht waren ze uitgebroed? Ik weet het niet maar het maakte een onvergetelijke indruk op me, net als dit voorjaar toen ik eind april de eerste jodel hoorde. Wat een heerlijk geluid en zo geruststellend: ah! Ze zijn weer terug! Dat ze elk voorjaar mogen komen, hoe meer hoe mooier! Deze ultieme schoonheidsbeleving motiveerde mij tot sponsoring van de wielewaal."

Elsken Ecologie

Elsken Ecologie sponsort de Baardman voor de Vogelatlas Elsken Ecologie sponsort de Baardman: "De baardman, een van de schaarse rietvogels die de winter in ons land trotseert. Daar heb ik respect voor. Ik ben meer een trekvogel die de winter ontvlucht, maar wel een met een baard. En baardmannen steunen natuurlijk baardmannen."

 

 

Ed en Daniëlle Spaans

"Tot twee jaar geleden woonden we nog in de Bourgogne in Frankrijk. In onze tuin stond een holle wilg, waarin een paar jaar achtereenvolgend een Hop broedde. Een prachtig gezicht! Het zijn natuurlijk hele mooie vogels, die je vooral in het buitenland ziet vliegen. Maar we hebben een keer het geluk gehad om er zes bij elkaar te zien zitten, op een afgelegen landweggetje. Ze ruzieden wat met elkaar met hun prachtige kruinveren omhoog. Voor ons is het de soort die we namens ons bedrijf Sales Plus sponsoren in de Vogelatlas."

Drs Winfried W.A. van Meerendonk 

Bioloog en voorzitter Vogelwerkgroep Zoetermeer

"Ik sponsor de Slechtvalk omdat het een uiterst spectaculaire maar ook kwetsbare soort betreft. Een soort met een bijna wereldwijde verspreiding die halverwege de vorige eeuw met uitsterven werd bedreigd vanwege het dodelijke landbouwgif dat zich ophoopte in de voedselketen met alle gevolgen van dien voor de reproductie. Nu is de slechtvalk terug en hoe. Met ruim 150 broedpaartjes voor ons land een unicum en als wintervogel helemaal terug van ver weg geweest. De slechtvalk is gebouwd om topsnelheden te behalen, maar wie had ooit gedacht dat deze prachtige vogel in een stootduik maar liefst 375 km per uur kan bereiken. Daarmee is het de snelst vliegende vogel ter wereld! Iedereen moet kunnen genieten van deze superster, iedere grote stad zijn eigen slechtvalkpaar. Zoetermeer doet mee, u ook?" 

Rinus Jan van Doorn

"Ik heb de Raaf gesponsord voor €100,00 omdat ik een liefhebber ben van de kraaiachtigen met name van zwarte kraai in mijn omgeving. Maar ik zou ook wel vaker de raaf willen zien. Tot nu toe moet ik daarvoor reizen. Ik wil ook weten hoe het met de raaf staat nu, hij is interessanter dan zwarte kraai, maar ik zie hem dus zelden."

Jasja Dekker Dierecologie Jasja Dekker Dierecologie sponsort de Tapuit Vogelatlas

"Jasja Dekker Dierecologie doet aan ecologisch onderzoek en advies voor natuurlijkbeheer en -beleid. Daarbij zijn goede, harde en onafhankelijke cijfers en feiten altijd de basis. Daarom vind ik het werk voor de vogelatlas zo belangrijk. En dingen die je belangrijk vindt, die moet je steunen. Daarom sponsor ik de vogelatlas.

Maar welke soort? Eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n vogelaar: ik werk aan zoogdieren, met name aan het konijn, de bekende duinbewoner. Net als de tapuit. Sterker nog, door hun gegraas en gegraaf maken konijnen de duinen meer geschikt voor de tapuit. Dan is de keus om de Tapuit te sporsoren logisch. Konijnen helpen de tapuit? Dan ik ook!"

Vogelwerkgroep Amsterdam

Vogelwerkgroep Amsterdam sponsort de Gierzwaluw voor de nieuwe Vogelatlas"De fascinerende stadsbroedvogel Gierzwaluw is al tientallen jaren het ornithologische symbool van de Vogelwerkgroep Amsterdam."

 

Ronny Hullegie

“Ik sponsor de Wespendief omdat ik het een bijzonder mooie, heimelijke soort vind. Zijn verenkleden, zijn baltsvlucht, zijn graafpoten, zijn spleetvormige neusgat en stugge veertjes op de kop. Alles aan de Wespendief is mooi. Bijna krankzinnig mooi zelfs. Sponsor ook de Wespendief, want zeg nou zelf; als er één vogel is die dat verdient, dan is dat met recht de sprookjesvogel." 

Lees meer »

 

Arend van DijkArend van Dijk steunt de Vogelatlas

"Je hebt enorm veel plezier in het veld, waar iedereen op systematische wijze de vogels telt. Overal gebeurt hetzelfde, waarna die enorme puzzel in elkaar kan worden gezet.”

Lees meer »

 

Stichting Vogelreizen

Stichting Vogelreizen sponsort de vogelatlas

“De Kraanvogel neemt een prominente plaats in ons logo in en dat is niet voor niets! Ga in februari/maart maar ’s mee naar Lac du Der. ’s Morgens vroeg, bij het opkomen van de zon stijgen de vogels  met honderden tegelijk op. Het “grus-grus” lijkt van alle kanten te komen als lange slierten kraanvogels over je hoofd vliegen. Het duurt bij elkaar nog geen half uur, dan is het grootste deel van de kraanvogels verdwenen naar hun foerageerplaatsen, maar wat een fantastisch beeld, dat voorgoed in de herinnering van iedere aanwezige vogelaar gegrift staat.” 

 

Stichting P.A. Hens Memorial Fund

Stichting PA Hens Memorial Fund sponsort de Patrijs voor de Vogelatlas "Wij willen de voortzetting bevorderen van onderzoek aan vogelsystematiek en vogelverspreiding zoals dat door P. A. Hens en zijn tijdgenoten werd bedreven. De stichting heeft als logo de Patrijs. Vanzelfsprekend dus dat het ‘Hens Fonds’ deze soort sponsort. De Patrijs was een van de favoriete vogelsoorten van wijlen P.A. Hens. Hij heeft een uitgebreide studie gepresenteerd op het 8ste Internationale Ornithologische Congres te Oxford (1934) over de verschillen in kleden van deze soort en de spagnetorum-vorm van de heiden en hoogvenen van Noordoost-Nederland en Noordwest Duitsland (“Veenpatrijs”). Een tweede reden voor de keuze van de Patrijs was de status van ‘Soort van het jaar 2013’ vanwege het feit dat hij op de Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels staat vermeld."

 

Laat ook weten waarom jij een soort sponsort!

 

Alle sponsoren

 • Aart Lagerwerf, ter nagedachtenis
 • Adri Clements
 • Agrarische Natuurvereniging  Oost-Groningen
 • Agrarische Natuurvereniging Veluwe IJsselzoom
 • A.J. Durville
 • Albert Berends
 • Albert de Hoon
 • Albert de Jong
 • Albert W.A. Kuperus
 • Alcedo Consultancy BV
 • Alex Bos
 • Alex Huizinga 
 • André Bourgonje
 • André ten Elshof
 • Anne Systke Keijzer
 • Anneke Louwe Kooijmans
 • Anneke en Leendert Louwe Kooijmans 
 • Antje Ehrenburg, ecologisch bureau te Haarlem
 • Anton Schortinghuis
 • ANV De Lieuw Texel
 • ANV Landschap Noorderpark 
 • Arend van Dijk 
 • Arend Vermaat
 • Arjan Ovaa
 • Arno Braam
 • Arno Piek
 • B.A. (Arnold) de Lange
 • BASF
 • Bas-Jürgen Mars
 • Bauke Koole
 • B&B Het Steenuiltje Sint-Oedenrode
 • Ben Daemen
 • Ben L.J. van Os
 • Bert Dijkstra
 • Biomygreen BV
 • Bioplek.org
 • Blue Elephant
 • Boena van Noorden
 • Bosland Adviesbureau
 • Bruno J. Ens
 • Bui-tegewoon Groenprojecten
 • Bureau Stadsnatuur Rotterdam
 • Bureau Waardenburg Ecologie en Landschap
 • Buro Bakker adviesbureau voor ecologie
 • Buro Elodea
 • Calijn Plate
 • Carel Leemhuis
 • Carolyn Vermanen
 • Cee Kemperman
 • Cees van Beinum
 • Cisca Vaillant loopbaancoach
 • Charlotte Matthijsse
 • Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna
 • Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e.V.
 • DeltaSafari
 • Dick Huitema
 • Dick de Vos
 • Dick Schut
 • Dick Woets
 • Dirk Moerbeek
 • Dirk van Straalen
 • Drs. A.L. Roobeek
 • Dunea
 • Durk Weijma
 • Ed ter Laak
 • Eddy Gadeyne
 • E.J.Bunskoeke
 • Eduard Osieck
 • Edwin Kok
 • Eelke Jongejans
 • Elin Hagenaars
 • Ella Bekhuis, in herinnering aan Kekerdom
 • Ellis Hettinga
 • Els Bary-Peters
 • Elsken Ecologie
 • Erik Eulderink
 • Erik Mensonides
 • Ernst Oosterveld
 • Erwin de Visser
 • fam. Dogterom
 • F.J. van Hout, Retie (B)
 • Flip en Crista
 • Floor Arts
 • Fred van Vliet
 • Freek Nijland
 • Freerk van der Noord
 • Frits en Heleen Kornblüt
 • Garry Bakker
 • G. de Vries
 • gemeente Deventer
 • Gerard C. Boere
 • Gerard Ouweneel
 • Gerard Tamminga
 • Gerard T. Visser, Diemen, The Netherlands
 • Gerben Mensink en Marjan Schutte, Zwolle
 • Gerrie Abel
 • Gerrit Jansen natuurworkshops.nl
 • Gerrit van Ommering
 • Gerrit van Weess  †
 • Gert A.H. Prins
 • Gert van der Meer
 • Gert Ottens
 • Gineke Kuipers
 • Greta van Hoorn
 • Grietinus Snaak
 • Groninger Seaports
 • Gull Research Organisation
 • Guus Durville
 • Haagse Vogelbescherming
 • Han Damste
 • Hannie Schut
 • Hans (TJ.J.) de Boer, in herinnering
 • Hans van den Berg
 • Hans Farenhorst
 • Hans Groot
 • Hans Hertogh, Reeuwijk
 • Hans Quaden, in herinnering
 • Hans en Agnes van der Sanden
 • Harm Meek
 • Harma Scholten
 • Harrie Miedema
 • Harvey van Diek
 • H.C.A. van Gelder, Waalwijk
 • Heleen Dogterom
 • Hendrik A.W. Prins
 • Henk Arnoldussen
 • Henk Baks
 • Henk Lammers, Natuurtuin de Weerkamp
 • Henk-Jan Ottens
 • Henk Sierdsema
 • Henk en Marguerite Sweers
 • Hennie Kloosterboer en René Pirson
 • HennyB
 • Henrik de Nie 
 • Herman Hazelhorst
 • Herman Hazelhorst & Roelie van de Beld  †
 • Het Groninger Landschap
 • Het Limburgs Landschap
 • Het Zeeuwse Landschap
 • Huib Kluijver Fonds
 • Huismus Bescherming Nederland
 • Hunink Ecologie
 • IVN Asten-Someren/VWG De Peel
 • IVN de Maasvallei
 • In liefdevolle herinnering Marja Bijsmans, Heerlen
 • Inner Wheel Leeuwarden Zuid
 • Inzet voor zwaluwen, onze zomergasten. Nico en Arnold van Dam.
 • Jaap en Betty Meindertsma
 • Jaap van Duijn vogelfonds
 • Jaap van Gent
 • Jacqueline Pollé-Herder
 • Jan Benoist
 • Jan Biemans
 • Jan de Boer
 • Jan Peeters
 • Jan T. van der Zee
 • Jan van Groenendael
 • Jan-Willem Vergeer
 • Janine Abbring - programmamaker radio & TV
 • Jasja Dekker Dierecoloog
 • Jelle van Dijk
 • J.L. Verhoeven
 • Jo Gorgels, Naarden
 • Joep Hooymans
 • Johan Bekhuis
 • Johan Everaers
 • Johan Niphuis
 • John en Nollie
 • Joke E. Winkelman
 • Joost Huijsing - voormalig eindredacteur Vroege Vogels
 • Jos Hoogveld
 • Just Walter
 • Jouke Altenburg
 • Kaales Natuur & Ondernemen
 • Karen Krijgsveld
 • Kees Dekker
 • Kees de Kraker
 • Kees Scharringa
 • KNNV Epe-Heerde
 • KNNV Uitgeverij
 • KNNV Vriezenveen
 • KNNV Vogelwerkgroep Wageningen e.o.
 • Koert Scholten
 • Koos Dijksterhuis
 • Kurstjens ecologisch adviesbureau
 • Lammert Dijkema
 • Leo Ballering
 • Leon Peters
 • Leonard Prior
 • Lida Goede
 • Lou Spoor
 • Louis Geraets
 • Luud ter Laak
 • Maarten Graat
 • Maarten van Kleinwee
 • Maartje, Gerhard, Lena en Else
 • Marc van Leeuwen, Adviesbureau Eco-line
 • Marc Westermann
 • Marga W. Dekker
 • Marja Goossens stadsvogeladviseur Vught
 • Marlies Sanders, Ede
 • Martin Benard
 • Maurits Gleichman
 • Max Berlijn
 • Meeuwsen Natuurgeluiden
 • Midas Hagenaars
 • Milan Brunink
 • Miriam Prior
 • Multi Software
 • Natuur- en Landschap Goeree Overflakkee
 • Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard
 • Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland
 • Natuur- en Vogelwerkgroep De Krimpenerwaard
 • Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut
 • Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje - Petrus, Lucien, Awie, Herman
 • Natuurgroep Kockengen
 • Natuurhistorisch Museum Rotterdam
 • Natuurmonumenten
 • Natuurmonumenten Zuid Drenthe
 • Natuurvereniging IJsseldelta
 • Natuurwerkgroep Liempde
 • Nico Slotboom
 • Nico Slotboom Jr.
 • Nienke Moll
 • NIOO
 • Noor Stet-Bas
 • Noordkamp Schilders Deurningen Overdinkel
 • Oenante ecologie
 • Oortjeshekken, eten-drinken-slapen in de Ooijpolder
 • Oscar Endtz
 • Parqas Consultancy
 • Paul Gnodde
 • P.C. Meijer
 • Pelgrimsroute de Walk of Wisdom
 • Personeel Sovon
 • Peter D. Ganzeboom
 • Peter Hoppenbrouwers
 • Peter Milders
 • Peter van den Akker
 • Peter van Nies
 • Phaedra en Matija Simurina/ van Rijn
 • Piet Schermerhorn
 • Piet Zegers
 • Piet Zumkehr
 • Pim Leemreise
 • Provincie Drenthe
 • PWN
 • Reinder de Boer
 • reizigster van Blue Elephant
 • Regina Vlijm
 • René Beekvelt
 • Ricus Engelmoer
 • Rinse van der Vliet
 • Rinus-Jan van Doorn
 • Rob Vogel
 • Robert Brunink
 • Roel Janssen, Atlasblok 27-15 Hattem
 • Roel Winters, Landgoed de Langakkers, Leende
 • Roland Stam
 • Ronny Hullegie
 • Roos Meijering & Ben Hoentjen
 • Roy de Dood
 • Royal HaskoningDHV
 • R.P.F. van der Mark
 • Ruut Wegman, Ede
 • Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN
 • Sales Plus
 • Sander Elzerman
 • Sander Kole
 • Sander Pruiksma
 • Sieds Boersma
 • Sjaak van de Berg
 • Sjaak van Hooff
 • Sjaak Schilperoort
 • Sjoerd Dirksen Ecology
 • Sonja Prior
 • Starling Reizen
 • Stichting Avifauna Fryslân
 • Stichting Eendenkooi
 • Stichting Het Utrechts Landschap
 • Stichting Hirundo
 • Stichting P.A. Hens Memorial Fund
 • Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland
 • Stichting Vogelreizen
 • Stichting Wim Ruitenbeek Fonds
 • STONE Steenuilenoverleg
 • Susanne Kuijpers
 • Sytze en Anneke Hempenius
 • Telgroep Engbertsdijksvenen
 • Telpost Breskens
 • Th. Hortensius
 • Theo Briggeman
 • Theo Meijer
 • Theo Verstrael
 • Tjarda de Koe
 • Tjeu Vossen
 • Tom Damm
 • Tom van der Meij
 • Ton van Schie
 • Ton Eggenhuizen
 • Toon Vernooij 
 • Toon Voets
 • Trektellen.org
 • Twentse Vogelwerkgroep
 • VanderHelm - Onderzoek en Advies
 • Vereniging Avifauna Groningen
 • Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland
 • Vereniging Noardlike Fryske Walden
 • Vereniging voor Natuur  & Vogelbescherming Noordwijk
 • Victor Eggenhuizen
 • Vincent van der Spek
 • Virry Schaafsma
 • Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
 • Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"
 • Vogelwacht Uden
 • Vogelwacht Utrecht
 • Vogelwerkgroep Alkmaar
 • Vogelwerkgroep Amsterdam
 • Vogelwerkgroep Arnhem e.o.
 • Vogelwerkgroep Biesbosch
 • Vogelwerkgroep De IJsselstreek
 • Vogelwerkgroep Den Helder e.o.
 • Vogelwerkgroep Doesburg
 • Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.
 • Vogelwerkgroep Hoeksche Waard
 • Vogelwerkgroep IJsselmonde 
 • Vogelwerkgroep IVN West Betuwe
 • Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o.
 • Vogelwerkgroep Losser
 • Vogelwerkgroep Midden Kennemerland
 • Vogelwerkgroep Midden Overijssel
 • Vogelwerkgroep Nederweert
 • Vogelwerkgroep Niedorp
 • Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o.
 • Vogelwerkgroep Texel
 • Vogelwerkgroep Tringa
 • Vogelwerkgroep Zoetermeer
 • Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
 • Vogelwerkgroep Zutphen
 • VRS de Haar
 • W. de Valk - Tonino
 • Wader Advies
 • Werkgroep Avifauna Drenthe
 • Werkgroep Bijeneters Nederland
 • Werkgroep De Grote Canadees 's-Hertogenbosch
 • Werkgroep Houtsnippenvangers Nederland
 • Werkgroep Slechtvalk Nederland
 • West Brabantse Vogelwerkgroep
 • Wietze Janse
 • Wilfred Alblas
 • Willem de Ruiter
 • Willem-Pier Vellinga
 • Willibrord Schuurman
 • Winfried van Meerendonk
 • Wim Jongejan
 • Wim Kleefstra
 • Wim HRDB van de Vegte
 • Wim Tijsen 
 • WoodPlus
 • Wouter van Pelt 
 • www.astridkantweidevogels.nl
 • www.hetfochteloerveen.nl 
 • Zuid-Hollands Landschap
 • Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen