Medewerkers

Sovon heeft circa 55 medewerkers in dienst. Zij werken verdeeld over drie afdelingen en een ondersteunende staf. De dagelijkse leiding is in handen van het managementteam bestaande uit directeur Theo Verstrael en de drie afdelingshoofden.

Zoek naar Medewerker

Communicatie

Adviseur Communicatie, woordvoerder

Afdelingshoofd en MT-lid

Medewerker communicatie & fotoredacteur

Medewerker communicatie

Sr. Projectleider Communicatie en Marketing

medewerker communicatie en vrijwilligers

Onderzoek & Inventarisaties

Senior projectleider Ecologie

Sr. Onderzoeker

Sr. Onderzoeker en coördinator Kust, Wad en Water

Onderzoeker

Assistent onderzoeker

Senior onderzoeker

Sr. Onderzoeker en coördinator Soorten en Leefgebieden

Senior veldmedewerker

Afdelingshoofd Onderzoek

Assistent onderzoeker

Onderzoeker

Onderzoeker

Manager Natuurloket

Senior veldmedewerker

Teamleider Onderzoek

Regiocoördinator Waddenzee/Fryslân, redactiesecretaris Limosa & veldmedewerker

senior medewerker ecologie

Sr. Onderzoeker, coördinator internationaal & voorzitter EBCC

Senior veldmedewerker - CES coördinator

Medewerker ecologie

Senior veldmedewerker

Sr. Onderzoeker en coördinator Ecologisch Faunabeheer

Monitoring

Senior meetnetcoördinator

Teamleider monitoring / Senior onderzoeker

Teamleider Data/GIS

Medewerker team DB/GIS/WEB

Senior medewerker Data/GIS

Inhoudelijk redacteur

Webdeveloper

Senior meetnetcoordinator

Senior veldmedewerker / Meetnet coördinator

Senior Medewerker Data/GIS

Meetnetcoördinator

Webontwikkelaar

Coördinator broedvogels Waddenzee & Inhoudelijk redacteur

Medewerker Data/GIS

Senior projectmanager

Senior meetnetcoördinator

Assistent meetnetcoördinator Watervogels

Senior meetnetcoordinator

Meetnetcoördinator slaapplaatsen & adviseur

Afdelingshoofd

Systeembeheerder

Meetnetcoördinator & veldmedewerker

Senior medewerker Data/GIS

Webontwikkelaar

Ondersteunende staf

Medewerker Financien

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker

Administrateur Financiën en PZ

Office manager

Directeur

Directeur