Foto: Albert de Jong

Welkom Grutto, ook op de slaapplaatsen

Het weekend van 19 en 20 maart is door Vogelbescherming Nederland en Vroege Vogels uitgeroepen tot Welkom Grutto weekend. Onze kersverse nationale vogel verdient een warm welkom. Niet toevallig is dit weekend ook de eerste landelijke slaapplaatstelling van Grutto's. Doe mee!

We roepen alle slaapplaatstellers op om in het Welkom Grutto-weekend de Grutto's op slaapplaatsen te tellen. Tellingen in de avondschemer zijn een goede manier om maximale aantallen op slaapplekken in kaart te brengen. Op veel slaapplekken foerageren Grutto's overdag, maar meestal komen er 's avonds nog wat exemplaren uit de nabije omgeving bij.

Wanneer tellen?

Op 19 maart gaat de zon onder rond 18.50 uur, dus probeer uiterlijk te starten rond 18.15 uur en ga door tot 19.40 uur. Tel ook de andere steltlopers die gebruik maken van de slaapplaats, in ieder geval Scholekster en Kemphaan. De tweede telling is op 9/10 april, maar in feite beschouwen we de gehele periode maart - half april als één langgerekte telperiode van 'voorjaarssteltlopers'. Dus ook tellingen buiten de telweekenden zijn bruikbaar, en zowel op je eigen slaapplaats als elders als 'losse telling'. Ken je een nieuwe slaapplaats? Meld deze dan via de claimpagina.

Belangrijke schakel

Bescherming van Grutto’s in Nederland beperkt zich niet tot de percelen waar ze broeden. De plekken waar ze zich in het vroege voorjaar eerst verzamelen zijn een belangrijke schakel. Het is op deze plekken, vaak slaapplaatsen in plas-dras situaties, waar de vogels hun conditie op peil brengen. Het is dus belangrijk dat we weten waar die plekken liggen, hoe gewild ze zijn, of ze onder druk staan, en of ze wellicht nog geschikter gemaakt kunnen worden. Dankzij jullie slaapplaatstellingen hebben we dat al aardig in kaart gebracht, en het is belangrijk om deze plekken jaarlijks te blijven volgen.

Medetellers welkom?

Vind je het leuk om anderen te laten meegenieten van je telling? Of kun je misschien wat hulp kan gebruiken? Meld je telling dan aan als excursie via deze pagina op de Welkom Grutto website.

Resultaten

Iedereen kan de resultaten volgen op de resultaatpagina van de tellingen.