Zenders voor de Casarca's

Sinds het midden van de jaren ’90 ruien steeds meer Casarca’s in Nederland. De herkomst van deze vogels is onbekend. Er werd altijd vanuit gegaan dat het om exoten zou gaan, maar de aantallen suggereren dat het om wilde vogels zou kunnen gaan. Dit heeft dan consequenties voor de beschermingsstatus van deze soort.

Casarca’s staan op de Europese Rode Lijst als “Kwetsbaar” en hebben een relatief kleine populatiegrootte. Door vogels te voorzien van kleurringen (halsbanden) en vogels te zenderen, hoopt de Werkgroep Casarca de herkomst te achterhalen.

Een deel van de projectkosten van dit vrijwilligersproject is al door subsidies gedekt. Voor de zenders is echter iedere financiële bijdrage welkom. Tien zenders (GPS loggers die via het GSM netwerk continu gegevens doorgeven) kosten samen 12.500 euro. Steun het project en maak een bijdrage over onder vermelding van Casarca naar Rabobank 105.117.056 of via de webwinkel.

Foto: Harvey van Diek

 

 

Minimum: €1.00
Google Adwords: