Themanummer Limosa Birdtracking

€2.50incl. btw

Het was een langgekoesterde wens van de Limosa-redactie en nu is hij uit: een meer dan dubbeldik themanummer over zender- en loggeronderzoek aan vogels in Nederland!

Bird tracking

‘Bird tracking’ is de titel van het themanummer, met 13 artikelen, in totaal 128 pagina’s dik. Stukken over technieken als GPS-loggers, satellietzenders, TOA-systeem en geolocators, toegepast bij soorten als Groene Specht, Purperreiger, Oehoe, Brandgans, Buizerd, Scholekster, Aalscholver, Blauwe Kiekendief, Kleine Zwaan, Goudplevier, Kanoet, Tapuit en Gierzwaluw.

Overzicht

Naast de soortgerichte artikelen heeft de redactie zowaar een inleidend hoofdstuk geschreven over al het zender- en loggeronderzoek aan vogels in ons land.

Niels Holgersson

De mens is altijd gefascineerd geweest door vogels, vanwege het feit dat ze kunnen vliegen en door de indrukwekkende reizen die ze maken. Het is voor velen een droom om op de rug van een vogel mee te vliegen om, net als Niels Holgersson, ‘wonderbaarlijke avonturen’ te beleven. Dit is misschien wel de voornaamste reden waarom zender- en loggeronderzoek zo veel mensen aanspreekt. Het is gewoon gaaf een ‘track’ van een individuele vogel te bekijken, en te zien waar deze precies is geweest.

Steeds kleinere soorten

Door technische ontwikkelingen heeft het zender- en loggeronderzoek recent een hoge vlucht genomen, en kunnen we tegenwoordig steeds kleinere soorten volgen, maar ook meer details vastleggen. Ook in Nederland wordt veel spannend vogelonderzoek verricht met zenders en loggers. Dat was voor Limosa reden om hier eens een fraai themanummer te wijden.

Meer, meer, meer

Wie meer wil weten over Limosa kan contact opnemen met redactiesecretaris Romke Kleefstra (romke.kleefstra@sovon.nl).

De prijs (€2,50) is exclusief verzendkosten. Bij afname van 3 ex. of meer, gelden aantrekkelijke kortingen. Neem contact op met Carolyn Vermanen (carolyn.vermanen@sovon.nl).