Themanummer Limosa Akkervogels

€2.50incl. btw

Het gaat de broedende en overwinterende akkervogels in Nederland niet voor de wind. De ooit talrijke Veldleeuwerik is schaars geworden, de Grauwe Gors is zo goed als verdwenen van het toneel. De Patrijs staat met het ‘Jaar van de Patrijs’ in de spotlights, maar moet helaas met een lampje worden gezocht.

Limosa wijdt een dubbeldik themanummer aan de akkervogels. Een nummer waarin de verzamelde kennis en het nemen van effectieve beschermingsmaatregelen samen komen in een negental artikelen van akkervogelspecialisten uit alle hoeken van ons land en uit Vlaanderen.

Het dubbeldikke themanummer (104 pagina's) kwam tot stand mede dankzij een financiële bijdrage van Vogelbescherming Nederland en het Rob Goldbach Publicatie Fonds van Sovon.

Wie meer wil weten over Limosa kan contact opnemen met redactiesecretaris Romke Kleefstra (romke.kleefstra@sovon.nl).

De prijs (€2,50) is exclusief verzendkosten. Bij afname van 3 ex. of meer, gelden aantrekkelijke kortingen. Neem contact op met Carolyn Vermanen (carolyn.vermanen@sovon.nl).