Pluslidmaatschap Vogelwerkgroepen

€45.00

Voor een bedrag van €45,00 kan uw vogelwerkgroep pluslid worden. Een vogelwerkgroep ontvangt hiervoor viermaal per jaar twee exemplaren van Sovon-Nieuws en korting op uitgaven van Sovon ten behoeve van eigen bibliotheek en/of archief. Daarnaast krijgt de VWG 1 abonnement op Limosa, het blad van N.O.U. en Sovon.

Ingangsdatum

Een lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Bij aanmeldingen na 31 oktober gaan we ervan uit, dat het lidmaatschap geldt voor het volgende kalenderjaar. Je ontvangt van ons wel alvast nummer 4 van Sovon Nieuws. Wil de VWG ons meteen al steunen voor het huidige jaar? Fijn! Geef dat dan a.j.b. aan bij de bestelling. Uiteraard worden alle reeds verschenen nummers van Sovon Nieuws toegestuurd!

Google Adwords: