Limosa-themanummer Sahel

€3.50incl. btw

Opnieuw een dubbeldik Limosa-themanummer, zoals de redactie ook presenteerde met de ‘Tracking-special’, het ‘akkervogelnummer’ en het Themanummer Waddenzee. Negen artikelen, meer dan 100 pagina’s dik, alle in het teken van “onze” vogels in de Sahel-zone. Tien jaar geleden werd al imposant veel kennis gebundeld in het kloeke boekwerk ‘Living on the edge’ (KNNV Uitgeverij). In Limosa’s nieuwe themanummer wordt die kennis aangevuld en geactualiseerd.

Ook in de afgelopen tien jaar zijn veel basale veldgegevens verzameld om erachter te komen waar en in welke leefgebieden de verschillende trekvogelsoorten overwinteren. Veel is nog onbekend, maar stukje bij beetje beantwoorden onderzoekers steeds meer over welke veranderingen zich in de leefgebieden hebben voorgedaan en hoe deze uitpakken voor trekvogels.