Lidmaatschap Vogelwerkgroepen

€27.50

Vogelwerkgroepen betalen een bedrag van €27,50 en ontvangen hiervoor viermaal per jaar twee exemplaren van Sovon-Nieuws en korting op uitgaven van Sovon ten behoeve van eigen bibliotheek en/of archief. 

Een pluslidmaatschap voor Vogelwerkgroepen is ook mogelijk. De VWG krijgt dan ook nog 1 abonnement van Limosa. De prijs van dit pluslidmaatschap bedraagt €45,00.

Google Adwords: