Lidmaatschap Vogelwerkgroepen

€27.50

Vogelwerkgroepen betalen een bedrag van €27,50 en ontvangen hiervoor viermaal per jaar twee exemplaren van Sovon-Nieuws en korting op uitgaven van Sovon ten behoeve van eigen bibliotheek en/of archief. 

Een pluslidmaatschap voor Vogelwerkgroepen is ook mogelijk. De VWG krijgt dan ook nog 1 abonnement van Limosa. De prijs van dit pluslidmaatschap bedraagt €45,00.

Ingangsdatum

Een lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Bij aanmeldingen na 31 oktober gaan we ervan uit, dat het lidmaatschap geldt voor het volgende kalenderjaar. Je ontvangt van ons wel alvast nummer 4 van Sovon Nieuws. Wil de VWG ons meteen al steunen voor het huidige jaar? Fijn! Geef dat dan a.j.b. aan bij de bestelling. Uiteraard worden alle reeds verschenen nummers van Sovon Nieuws toegestuurd!

Google Adwords: