Lidmaatschap Vogelwerkgroepen

€25.00

Vogelwerkgroepen betalen een bedrag van €25,00 en ontvangen hiervoor viermaal per jaar twee exemplaren van Sovon-Nieuws en korting op uitgaven van Sovon ten behoeve van eigen bibliotheek en/of archief. 

Een pluslidmaatschap voor Vogelwerkgroepen is ook mogelijk. De VWG krijgt dan ook nog 1 abonnement van Limosa. De prijs van dit pluslidmaatschap bedraagt €41,50.

Google Adwords: