Pluslidmaatschap met korting

€32.50

Naast het gewone lidmaatschap biedt Sovon ook een pluslidmaatschap aan.

Het pluslidmaatschap van Sovon biedt, naast ons kwartaaltijdschrift Sovon-Nieuws en korting op artikelen, tevens toezending van Limosa: het kwartaaltijdschrift over vogelonderzoek van NOU en Sovon gezamenlijk. Dit pluslidmaatschap geeft u sowieso al voordeel! Maar, (oud)waarnemers en andere vrijwilligers, jongeren t/m 25 jaar en leden van Vogelwerkgroepen kunnen extra korting krijgen en betalen dan €32,50 in plaats van €37,50.

Vrijwillig

De korting is vrijwillig. Als je Sovon een warm hart toedraagt, kun je Sovon extra steunen door deze korting achterwege te laten.

Ga dan naar pluslidmaatschap. Dit kost €37,50.

Let op: deze combinatiekorting is niet mogelijk voor NOU-leden. Ontvangt u reeds Limosa via de NOU? Neemt u dan even contact met ons op via info@sovon.nl.

Ingangsdatum

Een lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Bij aanmeldingen na 31 oktober gaan we ervan uit, dat het lidmaatschap geldt voor het volgende kalenderjaar. Je ontvangt van ons wel alvast nummer 4 van Sovon Nieuws. Wil je ons meteen al steunen voor het huidige jaar? Fijn! Geef dat dan a.j.b. aan bij je bestelling. Je krijgt uiteraard alle reeds verschenen nummers toegestuurd!

 

Google Adwords: