Zwaluwen van Gaast

€15.00incl. btw

Deze herziene versie werd ten doop gehouden op de Landelijke Dag!

Theunis Piersma is een geboren verteller en verstaat de kunst om ingewikkelde wetenschappelijke materie inzichtelijk te maken voor een breed publiek zonder in te boeten aan kwaliteit. Als auteur van meer dan 400 wetenschappelijke publicaties probeert hij samen met zijn onderzoeksteams aan NIOZ en RUG gestalte te geven aan het best mogelijke ecologische onderzoek, veelal aan trekvogels van weide en wad, met veel oog voor de ecologische randvoorwaarden aan hun bestaan zoals voedsel en veiligheid. Ook probeert hij de uitkomsten van dit onderzoek zo breed en laagdrempelig mogelijk uit te dragen. Zwaluwen van Gaast is een literair verslag van een wetenschappelijke zoektocht en tegelijk een ode aan huiszwaluwen.

Tijdens de Landelijke Dag van Sovon op 2 december 2017 in De Reehorst te Ede trapte Theunis Piersma het Jaar van de Huiszwaluw af met een lezing getiteld Huiszwaluwen: bedreigde vissers van het aero-plankton.