Broedvogels in Nederland in 2018

€15.00incl. btw

Sovon-rapport 2020/07. Overzicht van de trends van broedvogels tot en met broedseizoen 2018. Tevens zijn uitgebreide soortbesprekingen opgenomen. Dit rapport is gratis voor waarnemers die hebben deelgenomen aan Meetnet Broedvogels in 2018 en is reeds automatisch aan hen toegezonden.