Broedvogels in Nederland in 2017

€5.00incl. btw

Sovon-rapport 2019/04. Overzicht van de trends van broedvogels tot en met broedseizoen 2017. Tevens zijn uitgebreide soortbesprekingen opgenomen. Dit rapport is gratis voor waarnemers die hebben deelgenomen aan Meetnet Broedvogels in 2017 en is reeds automatisch aan hen toegezonden.