Broedvogelrapport 2016

€5.00incl. btw

Sovon-rapport 2018/01. Overzicht van de trends van broedvogels tot en met broedseizoen 2016. Tevens zijn uitgebreide soortbesprekingen opgenomen. Dit rapport is gratis voor waarnemers die hebben deelgenomen aan Meetnet Broedvogels in 2016 en is reeds automatisch aan hen toegezonden.