Broedvogelrapport 2015

€5.00incl. btw

Sovon-rapport 2017/04. Overzicht van de trends van broedvogels tot en met broedseizoen 2015. Tevens zijn uitgebreide soortbesprekingen opgenomen. Dit rapport is gratis voor waarnemers die hebben deelgenomen aan Meetnet Broedvogels in 2015 en is reeds automatisch aan hen toegezonden.