Broedvogelrapport 2013

€5.00incl. btw

Sovon-rapport 2015/04. Overzicht van de trends van broedvogels t/m broedseizoen 2013. Tevens zijn uitgebreide soortbesprekingen opgenomen. Dit rapport is gratis voor waarnemers die hebben deelgenomen aan Meetnet Broedvogels in 2013 en is reeds automatisch aan hen toegezonden.