Vogelbalans

Sovon brengt jaarlijks verslag uit over de veranderingen in de vogelstand via rapporten. Deze schat aan gegevens willen we ook bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Vogels zijn door hun voorkomen en gedrag zo'n prominent onderdeel van onze omgeving, dat informatie over veranderingen in de vogelstand spannend is voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er buiten gebeurt. Dit doet Sovon via de Vogelbalans, waarvan de eerste in 2007 uitkwam.

De informatie die we in de Vogelbalans presenteren is ontleend aan de verschillende tellingen en onderzoeken die Sovon organiseert. Het geeft in een notendop de belangrijkste ontwikkelingen in de huidige vogelstand in Nederland weer.

Displaying 1 - 10 of 17
Titelaflopend sorteren Auteur(s) Bron Jaargang
Boerenlandvogelbalans 2020 Erik Kleyheeg, Theo Vogelzang, Inge van der Zee & Maarten van Beek 2020
Een waarneming is zilver, een telling is goud (los artikel) Chris van Turnhout Vogelbalans 2018 2018
Spread Afrikagangers Ruud Foppen, Chris van Turnhout, Albert de Jong Vogelbalans 2019 2019
Vogelbalans 2007 Sovon Vogelonderzoek Nederland 2007
Vogelbalans 2008 Sovon Vogelonderzoek Nederland 2008
Vogelbalans 2009 Sovon Vogelonderzoek Nederland 2009
Vogelbalans 2010 Sovon Vogelonderzoek Nederland 2010
Vogelbalans 2011 Sovon Vogelonderzoek Nederland 2011
Vogelbalans 2012 Sovon Vogelonderzoek Nederland 2012
Vogelbalans 2013 Kees Koffijberg, Ruud Foppen & Chris van Turnhout (Fred Hustings eindredactie) 2013