Verspreiding van ganzen in Nederland en de afzonderlijke provincies in 2007-2012 in relatie tot opvangbeleid

Hoewel 16 Mb is bijgaande PDF een laag-resolutie versie. Voor een downloadlink van de hoog-resolutie versie (142 Mb) neem contact op met Menno Hornman.

Document: 

Rap_2013-35_Atlas_Ganzen_LR.pdf

Rapportnummer: 

2013/35

Auteurs: 

Hornman M. & van Winden E.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands