Deelhandleiding3: verschillen oude/nieuwe handleiding

In dit document zetten we de verschillen tussen de BMP-broedvogelhandleidingen van 2011 en 2016 op een rij. Er zijn veranderingen gerealiseerd in:

1. Opzet Handleiding(en)

2. Overzicht te tellen soorten per BMP-onderdeel

3. Interpretatiecriteria

Document: 

Handleiding_Broedvogels_2016_verschillen-broedvogelhandleiding.pdf

Auteurs: 

Vergeer J.-W.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands