Wintervogels

U heeft gezocht op 81, er zijn 170 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
31 - 40 van 170 resultaten
 1. Midwintertellingen in Zeeland, januari 2014 publicatie

  Provinciale nieuwsbrief maandelijkse tellingen Ganzen + zwanen en watervogels Seizoen 2013/2014 Midwintertelling 2014 wavo_nwsbrf_zld_201401.pdf 2014 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 16 januari 2014

 2. Watervogeltellingen in Gelderland, 48e Midwintertelling publicatie

  Watervogeltellingen in Gelderland 48e Midwintertelling januari 2014 wavo_nwsbrf_gld_201401.pdf 2014 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 16 januari 2014

 3. Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2013/14 publicatie

  Rap_2014-16_slaapplaatstelling_halsbandparkiet_2013-14.pdf 2014/16 Klaassen O. 2014 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Stadsvogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 05 juni 2014

 4. Winterse Geelgorzen en akkers publicatie

  Luuk Tinbergen noemde in zijn uit 1943 stammende Vogels in hun domein de Geelgors als één van de weinige typische akkervogels. Vermoedelijk kwam de soort overigens, net als nu, ook wel voor op droge heidevelen. In de door Sovon gemaakte Atlas van de ...

  Laatst gewijzigd: 04 april 2017

 5. Tuinvogeltelling 2014 publicatie

  In verschillende opzichten was de Nationale Tuinvogeltelling 2014 een interessante Tuinvogeltelling. Het verslag leest u in bijgaande PDF. Zachte winter Het was deze winter zacht weer. Ten opzichte van 2013 werden er veel minder vogels in de tuinen gezien ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2014

 6. Pleisterende Goudplevieren en Kieviten in Nederland publicatie

  Trends in aantallen en verspreiding sinds de jaren zeventig. De Nederlandse polders zijn niet alleen belangrijk voor broedende weidevogels en overwinterende ganzen. Ook enkele doortrekkende en overwinterende steltlopers zijn van oudsher in groten getale ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2014

 7. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, maart 2014 publicatie

  watervogeltellingen_201403.pdf 2014 Sovon Vogelonderzoek Nederland Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 07 juli 2014

 8. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, april 2014 publicatie

  watervogeltellingen_2014_04.pdf 2014 Sovon Vogelonderzoek Nederland Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 08 juli 2014

 9. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, mei 2014 publicatie

  watervogeltellingen_2014_05.pdf 2014 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 08 juli 2014

 10. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, juni 2014 publicatie

  watervogeltellingen_2014_06.pdf 2014 Sovon Vogelonderzoek Nederland Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 08 juli 2014