Stadsvogels

U heeft gezocht op 80, er zijn 39 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
1 - 10 van 39 resultaten
 1. Kleurringen Nijlgans publicatie

  In 1999 is in het kader van een RAS-project (Retrapping Adults for Survival) begonnen met het ringen van Nijlganzen in de Arnhemse stadsparken; ze leveren veel informatie op. Sovon-Nieuws_2011-04-p16_Grauwe Gans_Nijlgans.pdf Frank Majoor 2011 Sovon ...

  Laatst gewijzigd: 07 april 2017

 2. Stadsduivenproblematiek in de stad Groningen; Een analyse van de effectiviteit van controle maatregelen publicatie

  Stadsduiven problematiek stad Groningen_rap2005_03.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2005/03 van Kleunen A., van der Jeugd H. & Foppen R. 2005 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen Rapport Sovon Stadsvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 18 februari 2016

 3. Vijf jaar MUS, de Merel heeft het moeilijk publicatie

  Begonnen in 2007, beschikken we nu over een kwintet aan jaren MUS (Meetnet Urbane Soorten), en met elk jaar erbij wordt het robuuster. Vijf jaar is nog kort maar geeft al wel een indicatie van hoe het met de broedvogels in het stedelijk gebied gaat. ...

  Laatst gewijzigd: 06 april 2017

 4. Handleiding Meetnet Urbane Soorten (MUS) publicatie

  Deze handleiding beschrijft de doelstellingen en veldmethoden van het Meetnet Urbane Soorten (MUS) handleiding_meetnet-urbane-soorten_2020.pdf Jan Schoppers, van Turnhout C. & van Diek H. 2020 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave ...

  Laatst gewijzigd: 31 maart 2020

 5. Stadsvogeltrends publicatie

  Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) volgt broedvogels van de stedelijke omgeving. Nederland verstedelijkt immers in hoog tempo (16% van het oppervlak). Het doel is de aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene ‘stadsvogels’, in aanvulling ...

  Laatst gewijzigd: 25 februari 2021

 6. MUS veldformulier in alfabetische volgorde publicatie

  Voor het Meetnet Urbane Soorten kun je een telformulier gebruiken voor in het veld, waarop alle soorten staan.  In dit formulier staan alle soortnamen op alfabetische volgorde. Hier het Veldformulier-MUS in PDF; hieronder in excel. mus_veldformulier ...

  Laatst gewijzigd: 18 mei 2018

 7. Stadsvogelbalans 2013 publicatie

  De Stadsvogelbalans is 23 april 2013 tijdens de Stadsvogelconferentie door Vogelbescherming gepresenteerd en is samengesteld op basis van telgegevens van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het geeft de meest recente stand van de broedvogels in de stad weer. ...

  Laatst gewijzigd: 25 april 2013

 8. Stadsvogelindicator Eindhoven publicatie

  In deze rapportage worden de resultaten weergegeven van de benchmark aan de hand van MUS en PTT-telgegevens. De uitkomsten worden vooral gepresenteerd via de kaarten waarbij het voorkomen van de vogelgilden per wijk of buurt worden weergegeven. De ...

  Laatst gewijzigd: 22 augustus 2013

 9. Soortenstandaards bieden hulp publicatie

  Soortenstandaards bieden hulp. Profiteren van informatie over beschermde diersoorten. Artikel uit het blad Groen, pag. 6-10. LET OP: In het artikel wordt de site drloket.nl genoemd: die is per 1 juni 2014 vervangen door mijn.rvo.nl Groen_p6-10_2013-10 ...

  Laatst gewijzigd: 13 mei 2014

 10. Halsbandparkieten in Nederland in de winter van 2013/14 publicatie

  Rap_2014-16_slaapplaatstelling_halsbandparkiet_2013-14.pdf 2014/16 Klaassen O. 2014 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Stadsvogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 05 juni 2014