Weidevogels

U heeft gezocht op 78, er zijn 87 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
81 - 87 van 87 resultaten
 1. Analyse meetnet-gegevens Noord-Holland publicatie

  Op basis van de beschikbare broedvogelgegevens worden jaarlijks meerdere trendanalyses uitgevoerd, in ieder geval voor de groep van weidevogels. Het gaat dan om 1) de provinciale trends die op basis van de 73 provinciale (weidevogel)telgebieden worden ...

  Laatst gewijzigd: 10 september 2019

 2. Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2015-2017 publicatie

  Sinds 1995 worden jaarlijks broedvogelinventarisaties verricht in Gelderland binnen het provinciale meetnet – thans onderdeel van het Landelijk Meetnet Weidevogels binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) – gericht op monitoring van weidevogels. ...

  Laatst gewijzigd: 12 december 2019

 3. ANlb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2018 publicatie

  Friesland is een belangrijke provincie voor weidevogels. Om die reden is in 1996 gestart met een provinciaal meetnet voor systematische monitoring van weidevogels; het Weidevogelmeetnet Friesland (WMF). Het meetnet is ontwikkeld op initiatief van een ...

  Laatst gewijzigd: 16 juli 2019

 4. Plasdras en predatie bij weidevogels verder onder de loep publicatie

  In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van het uitrasteren van percelen met hoge dichtheden van weidevogels (een ‘weidevogelkern’) om verliezen door predatie te verkleinen. De resultaten vormden de aanleiding om te kijken of ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 5. Zo tel je: jonge Grutto’s publicatie

  Hoeveel jonge Grutto’s worden er jaarlijks groot om volgend jaar mogelijk terug te keren naar Nederland? Die belangrijke vraag houdt Hans Schekkerman, weidevogelexpert bij Sovon, al jaren bezig. Wat is de achtergrond van de tellingen, waar moet je op ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 6. Effecten van ganzen op weidevogels in het broedseizoen in Zuid-Holland publicatie

  In de afgelopen drie decennia zijn over het algemeen steeds meer ganzen in het voorjaar aanwezig in Zuid-Holland en in dezelfde periode zijn de aantallen broedende weidevogels achteruit gegaan. Veel betrokkenen bij het weidevogelbeheer suggereren dat de ...

  Laatst gewijzigd: 03 februari 2020

 7. Recente trends van weidevogels in relatie tot beheer publicatie

  Er bleek behoefte aan een actueel beeld van de aantalsontwikkelingen van weidevogels in relatie tot het beheer dat wordt uitgevoerd om deze soortgroep te beschermen, ofwel een update van de gegevens gepresenteerd in van Egmond & de Koeijer (2006). Dit ...

  Laatst gewijzigd: 14 februari 2020