Weidevogels

U heeft gezocht op 78, er zijn 85 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
71 - 80 van 85 resultaten
 1. Kievit vliegt Grutto en Veldleeuwerik achterna publicatie

  Sovon-Nieuws_28-2-2015_16-Teunissen.pdf Teunissen W. & Altenburg J. 2015 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 24 juli 2015

 2. Beoordeling van de regionale populaties van broedvogels van open grasland op vliegveld Valkenburg en omgeving publicatie

  Vliegveld Valkenburg en omgeving (circa 791 ha) tussen Katwijk en Wassenaar zal in de toekomst worden herontwikkeld ten behoeve van woningbouw, werk en recreatie. Sovon is door Eelderwoude gevraagd te onderzoeken voor welke weidevogelsoorten het ...

  Laatst gewijzigd: 28 maart 2017

 3. Tellingen van Grutto’s en andere weidevogels in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in 2015 publicatie

  U treft bij deze publicatie geen PDF aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met petra.verburg@sovon.nl. 2016/16 Slaterus R. 2016 Sovon Vogelonderzoek Nederland Rapport Sovon Broedvogels Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 07 juni 2016

 4. Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2016: verantwoording, eerste evaluatie en aandachtspunten publicatie

  In dit rapport zijn de werkzaamheden en resultaten beschreven van de landelijke beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb. Hierbij wordt voortgeborduurd op de landelijke monitoring in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring, en het in ...

  Laatst gewijzigd: 23 november 2017

 5. Weidevogelscenario's. Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland publicatie

  Vanwege zorg over de aanhoudend negatieve ontwikkeling van de weidevogelstand is een aantal scenario’s opgesteld, die verschillen in intensiteit en omvang van te nemen inrichtings- en beheeractiviteiten. Doel is een handvat te bieden voor besluitvorming ...

  Laatst gewijzigd: 31 augustus 2017

 6. Hoeveel weidevogels broeden er in Fryslân? publicatie

  Fryslân staat van oudsher te boek als de belangrijkste weidevogelprovincie. Door het Friese (bmp) weidevogelmeetnet weten we tegenwoordig tamelijk veel over voor- en achteruitgang van weidevogels in deze provincie. Maar hoeveel weidevogels broeden er ...

  Laatst gewijzigd: 01 februari 2018

 7. Twee verschillende Grutto's op slaapplaatsen, een lastig duo publicatie

  sovon-nieuws_2018-1_p6-7_2-gruttos-op-slaapplaatsen.pdf Albert de Jong 2018 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 31 1 Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 24 april 2018

 8. ANlb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2017 publicatie

  Fryslân is een belangrijke provincie voor weidevogels. Om die reden is in 1996 gestart met een provinciaal meetnet voor systematische monitoring van weidevogels; het Weidevogelmeetnet Friesland (WMF). Het meetnet is destijds ontwikkeld op initiatief van ...

  Laatst gewijzigd: 16 juli 2019

 9. Predatie van weidevogelnesten opnieuw onder de loep publicatie

  Dit voorjaar doet Sovon in verschillende gebieden onderzoek naar het beschermen van weidevogelnesten tegen predatoren en het effect daarvan op de aantallen jongen die groot worden. sovon-nieuws_2018-02-p10-11_predatie-van-weidevogelnesten-opnieuw-onder-de ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 10. Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis publicatie

  Het gaat niet goed met de boerenlandvogels: er vliegen te weinig jongen uit. Maar terwijl de afnames van broedvogels van het boerenland in Europa vooral worden geassocieerd met veranderingen in de landbouwpraktijk, lijkt predatie ook een belangrijke rol ...

  Laatst gewijzigd: 04 oktober 2018