Weidevogels

U heeft gezocht op 78, er zijn 85 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
41 - 50 van 85 resultaten
 1. Weidevogels van ANV Wierde & Dijk in 2010 publicatie

  In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl). Inv2010-45_Wierde_en_DijkTotaal ZK.pdf SOVON-inventarisatierapport 2010/45 Postma J. 2010 SOVON Vogelonderzoek Nederland, ...

  Laatst gewijzigd: 07 april 2016

 2. Weidevogels van Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer De Alde Delte in 2010 publicatie

  In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl). Inv2010-46_De_Alde_DelteTotaal ZK.pdf SOVON-inventarisatierapport 2010/46 Postma J. 2010 SOVON Vogelonderzoek Nederland, ...

  Laatst gewijzigd: 07 april 2016

 3. Bescherming van weidevogels publicatie

  Bescherming weidevogels_rap2004_06.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2004/06 Teunissen W. A. & Willems F. 2004 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen Rapport Sovon Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012

 4. Integrale gebiedsmonitoring weidevogelbeheer publicatie

  Ond 2009-12 gebiedsmonitoring weidevogelbeheer_juiste versie combi.pdf SOVON-onderzoeksrapport 2009/12 Teunissen W. A. 2009 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen Rapport Sovon Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 11 mei 2016

 5. Kerngebieden voor weidevogels, wat brengt dat ons? publicatie

  DLN112_6_2011_Melman_weidevogels.pdf Melman D., Sierdsema H., Teunissen W. & Schotman A. 2011 Artikel De Levende Natuur 112 6 Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 23 augustus 2012

 6. Recente aantalsontwikkeling van weidevogels in Nederland publicatie

  Het gaat goed met de broedvogels in Nederland. Het absolute aantal vogels neemt nog jaarlijks toe. Vooral de algemeen voorkomende soorten zijn hiervoor verantwoordelijk. Veel van de soorten die specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving nemen echter ...

  Laatst gewijzigd: 25 juli 2017

 7. Op naar kerngebieden voor weidevogels in Nederland publicatie

  Een methode is uitgewerkt om kerngebieden te identificeren voor weidevogels. Als gidssoort is de grutto gebruikt, implicaties voor de andere weidevogelsoorten zijn aangeduid. Als zoekgebied voor kerngebieden zijn aangeduid gebieden die voldoen aan ...

  Laatst gewijzigd: 19 augustus 2013

 8. Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2011 publicatie

  Fryslân heeft sinds 1996 een eigen, autonoom meetnet voor systematische monitoring van weidevogels; bekend onder de inmiddels ingeburgerde naam Weidevogelmeetnet Friesland (WMF). Het meetnet is destijds in de steigers gezet op initiatief van een aantal ...

  Laatst gewijzigd: 08 februari 2013

 9. Jonge Grutto’s in Nederland in 2012: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden publicatie

  Rap_2013-16_Jonge_Grutto's_in_Nederland.PDF 2013/16 Schekkerman H. 2013 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Broedvogels Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 14 maart 2013

 10. Weidevogelkerngebieden Noord-Holland; vergelijking van vier scenario’s publicatie

  Voor een provinciale gedachtenontwikkeling over de toekomst van het weidevogelbeheer in Noord-Holland zijn vier scenario’s uitgewerkt en vergeleken. De uitwerking is gebaseerd op de zogenaamde kerngebiedenbenadering (Teunissen et al., 2012; Melman et al., ...

  Laatst gewijzigd: 16 augustus 2013