Ganzen

U heeft gezocht op 77, er zijn 235 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
31 - 40 van 235 resultaten
 1. Watervogeltellingen in Fryslân publicatie

  provinciale nieuwsbrief maandelijkse tellingen ganzen + zwanen en watervogels seizoen 2012/2013 nr 6. Februari 2013 wavo_nwsbrf_fr_201302.pdf 2013 Sovon & Fryske Feriening fear Fjildbiology Speciale uitgave Nieuwsbrief Ganzen Watervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 10 september 2013

 2. Watervogeltellingen Zuid-Holland publicatie

  Project Monitoring Wintervogels Zuid- Holland nieuwsbrief 2012/13 nr 5 wavo_nwsbrf_zh_201302.pdf 2013 Provincie Zuid-Holland & Sovon Speciale uitgave Nieuwsbrief Ganzen Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 12 februari 2013

 3. Monitoring van het gebruik van ganzenfoerageergebieden in Nederland in 2011/12 publicatie

  Nederland is een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen en draagt daardoor een grote internationale verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze trekvogels. Vanwege toenemende schade aan landbouwgewassen zijn in 2005 circa 80.000 hectare ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2013

 4. Beheer van zomerganzen in de provincie Utrecht publicatie

  Deze studie, in opdracht van de Provincie Utrecht, richt zich op het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor het beperken van de problematiek veroorzaakt door ganzen die gedurende het zomerhalfjaar in de provincie verblijven. Het betreft Grauwe Gans ...

  Laatst gewijzigd: 24 september 2013

 5. Standaard rekenmethodiek grasetende watervogels in de Rijntakken publicatie

  In het kader van de aanwijzing van Natura 2000-gebieden in de Rijntakken dient voor een aantal soorten grasetende watervogels voldoende foerageercapaciteit gegarandeerd te worden om aan de instandhoudingsdoelstellingen te voldoen. In de Rijntakken vinden ...

  Laatst gewijzigd: 25 juli 2013

 6. Verspreiding van ganzen in Nederland en de afzonderlijke provincies in 2007-2012 in relatie tot opvangbeleid publicatie

  Hoewel 16 Mb is bijgaande PDF een laag-resolutie versie. Voor een downloadlink van de hoog-resolutie versie (142 Mb) neem contact op met Menno Hornman. Rap_2013-35_Atlas_Ganzen_LR.pdf 2013/35 Hornman M. & van Winden E. 2013 Sovon Vogelonderzoek ...

  Laatst gewijzigd: 17 september 2013

 7. Zomerganzen in Zeeland in 2013 publicatie

  Rap_2013-38_zomerganzen_zeeland.pdf 2013/38 De Boer V. 2013 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. Rapport Sovon Ganzen Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 03 december 2013

 8. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, september 2013 publicatie

  Nieuwsbrief seizoen 2013/2014, nr 1, september 2013 watervogeltellingen_2013_09.pdf 2013 Sovon Vogelonderzoek Nederland Speciale uitgave Nieuwsbrief Ganzen Watervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 11 oktober 2013

 9. Aantalsschattingen van broedende ganzen in Nederland: een evaluatie en kwantificering van de onzekerheidsmarges publicatie

  In recente jaren zijn verschillende min of meer onafhankelijke schattingen gemaakt van de grootte van de broedpopulaties van een aantal soorten ganzen in Nederland, die in sommige gevallen aanzienlijk verschillen. In dit rapport worden deze nader onder de ...

  Laatst gewijzigd: 16 maart 2016

 10. Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland, seizoen 2011/2012 publicatie

  Rap_2013-44_Gazen-Zwanen-Zeeland_2011-12.pdf 2013/44 Ganzenwerkgroep Zeeland 2013 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Ganzen Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 04 september 2014