Alle soorten

Sterfte wilde dieren

Dode vogel gevonden? Geef het door!

Heb je een dode vogel of ander wild dier gevonden? Geef deze dan door via het online meldpunt. Zo krijgen we meer inzicht in wanneer wilde dieren sterven, waar en waaraan. 

PTT (Punt-Transect-Tellingen)

Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sovon. Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Een populair project (550+ telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd. Het kost weinig tijd en levert goed bruikbare resultaten en onverwachte momenten in het veld op. 

Doel

Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene wintervogels, in aanvulling op de andere wintervogelprojecten zoals watervogel- en midwintertellingen.

Trektellen

Trektellen is het systematisch tellen van voorbijtrekkende vogels vanaf een vast punt. Het vindt in Nederland al vele tientallen jaren plaats. Belangrijke impulsen kwamen van de Club van Zeetrekwaarnemers/Nederlandse Zeevogelgroep (vanaf 1972) en de Landelijke Werkgroep Vogeltrek Tellen (LWVT; 1976-93).

Vanaf 2006 worden trektellingen ingezameld in samenwerking tussen Sovon en Trektellen.nl. De telresultaten worden door de waarnemer zelf ingevoerd op Trektellen.nl, waar ook de landelijke gegevens te bekijken zijn.

Subscribe to RSS - Alle soorten