Alle soorten

U heeft gezocht op 76, er zijn 12 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
1 - 10 van 12 resultaten
 1. Actueel overzicht van Rosse Stekelstaarten in Nederland publicatie

  Sovon Vogelonderzoek Nederland verzamelt gegevens van alle in het wild in Nederland voorkomende vogelsoorten. Daartoe behoren ook populaties van soorten die Nederland niet op eigen kracht hebben bereikt, maar uit collecties afkomstig zijn. Één van deze ...

  Laatst gewijzigd: 14 mei 2014

 2. Naar een nieuwe vogelatlas: achtergronden van de veldwerkopzet publicatie

  From the winter of 2012/13 until the breeding season of 2015, fieldwork for a new Dutch bird distribution atlas will be carried out, of which the basic methodology is described here. Aims of the new atlas are to provide an up to date and comprehensive ...

  Laatst gewijzigd: 08 januari 2013

 3. provinciale nieuwsbrief | Drenthe | 2013/1 publicatie

  Nieuwsbrief van 20 pagina's & fenologieblad pn_Drenthe_20131.pdf 2013 Werkgroep Avifauna Drenthe Speciale uitgave Nieuwsbrief Alle soorten Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 23 april 2013

 4. Living Planet Report Nederland publicatie

  Diersoorten in Nederland laten na decennia van achteruitgang voor het eerst voorzichtig herstel zien. Sinds 1990 zijn populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders met gemiddeld 15 procent toegenomen. Maar de ...

  Laatst gewijzigd: 29 oktober 2015

 5. SWEV-dag 20 februari 2016 publicatie

  swevdag_20_februari_2016.pdf Speciale uitgave Overig Alle soorten Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 28 januari 2016

 6. Een waarneming is zilver, een telling is goud (los artikel) publicatie

  Chris van Turnhout, teamleider Monitoring bij Sovon, legt het verschil tussen alleen waarnemen en tellen uit. Eén ding heeft al dat tellen gemeen: het is ‘systematisch’ van opzet. Zo’n rondje door het park loop je al tellend bepaalde richtlijnen. Die ...

  Laatst gewijzigd: 02 december 2019

 7. Trektellen telproject

  Trektellen is het systematisch tellen van voorbijtrekkende vogels vanaf een vast punt. Het vindt in Nederland al vele tientallen jaren plaats. Belangrijke impulsen kwamen van de Club van Zeetrekwaarnemers/Nederlandse Zeevogelgroep (vanaf 1972) en de ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2021

 8. PTT (Punt-Transect-Tellingen) telproject

  Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het langst lopende monitoringproject van Sovon. Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Een populair project (550+ telroutes) voor in de ...

  Laatst gewijzigd: 15 februari 2021

 9. Sterfte wilde dieren telproject

  Dode vogel gevonden? Geef het door! Heb je een dode vogel of ander wild dier gevonden? Geef deze dan door via het online meldpunt. Zo krijgen we meer inzicht in wanneer wilde dieren sterven, waar en waaraan.  Vondst melden » Waarom Het verzamelen van ...

  Laatst gewijzigd: 09 september 2021

 10. Ringen / CES telproject

  Het ringen van vogels valt onder verantwoordelijkheid van het Vogeltrekstation (Nederlandse Ringcentrale). Gezamenlijk wordt het project 'Constant Effort Sites' georganiseerd. Gedurende een aantal dagen in het voorjaar en de zomer worden daartoe ...

  Laatst gewijzigd: 06 april 2021