Watervogels

U heeft gezocht op 74, er zijn 322 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
71 - 80 van 322 resultaten
 1. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, april 2018 publicatie

  Nr 8 seizoen 2017/18 watervogeltellingen_2018-4.pdf Menno Hornman, Kees Koffijberg, Jan Schoppers, Paul van Els, Romke Kleefstra 2018 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Ganzen Watervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 24 april 2018

 2. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, maart 2018 publicatie

  Nr 7 seizoen 2017/18 watervogeltellingen_2018-3.pdf Menno Hornman, Kees Koffijberg, Jan Schoppers, Paul van Els, Romke Kleefstra 2018 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Ganzen Watervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 24 april 2018

 3. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief april 2018 publicatie

  Terwijl de kou zich nog eens meester maakte van het Friese land en de harde oostenwind een hoog tij in de Waddenzee buiten de deur hield, telde ik zelf met 30°C en volop zon het rijke wad van Barr al Hikman in Oman (waar de ‘ljippen’ al jongen hadden). Ik ...

  Laatst gewijzigd: 11 september 2018

 4. Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie, vogels en muizen in het Lauwersmeer in 2017 publicatie

  Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderingen ...

  Laatst gewijzigd: 28 augustus 2018

 5. Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, maart 2018 publicatie

  Iedereen heeft natuurlijk wel in de gaten dat de ‘Siberische beer’ (wat een termen verzinnen ze toch) ons land heeft bereikt. Midden jaren negentig keken we niet op van zo’n beetje vorst, maar tijden veranderen. Deze vorstperiode is wel wat aan de late ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2018

 6. Ganzen- en zwanentelling Drenthe, maart 2018 publicatie

  Dit is alweer het laatste nieuwsbriefje van het seizoen. De telling in maart is voor de meeste mensen de laatste. Afgelopen dagen was het alweer behoorlijk onrustig in de lucht met wegtrekkende ganzen. Het voorjaar zit in de lucht! wavo_nwsbrf_dr_201803 ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2018

 7. Nieuwsbrief Ganzen- en Zwanentelling Zeeland, maart 2018 publicatie

  Zingende Grote Lijsters, binnen druppelende Grutto’s (nog wel…); het winterseizoen loopt duidelijk op zijn eind. Een rare winter weer, met wat koude bij de start, daarna vooral zacht weer en helemaal op het laatst nog een serieuze vorstprik. Knoop daar ...

  Laatst gewijzigd: 09 maart 2018

 8. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief maart 2018 publicatie

  Het telweekend van 17 februari was qua omstandigheden voortreffelijk. Zon, kraakhelder, vrijwel windstil en op veel plekken ijsvorming. Qua aantallen ganzen was het wederom niet dik, maar er zijn wel wat andere ontwikkelingen gaande die interessant worden ...

  Laatst gewijzigd: 05 april 2018

 9. Nieuwsbrief wintertellingen Knobbelzwanen in Groningen- februari 2018 publicatie

  We zitten midden in ons tweede seizoen wintertellingen van Knobbelzwanen in Groningen. De Zwanenwerkgroep van Avifauna Groningen organiseert deze tellingen gedurende drie winterseizoenen in samenwerking met Sovon. De volgende telling is in het weekend van ...

  Laatst gewijzigd: 08 februari 2018

 10. Ganzen- en zwanentelling Drenthe, februari 2018 publicatie

  De periode na half december ging gepaard met behoorlijke aanvoer van ganzen en zwanen van elders. De voorlopige tabel met resultaten is redelijk compleet. Van januari ontbreken nog de gegevens van enkele belangrijke pleisterplaatsen. Een speciale dank ...

  Laatst gewijzigd: 08 februari 2018