Watervogels

U heeft gezocht op 74, er zijn 322 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
21 - 30 van 322 resultaten
 1. Watervogels in Nederland in 2017/2018 publicatie

  Meest opmerkelijk aan dit seizoen, meteorologisch bekeken, was het venijnig koude slot van de verder zachte winter, overgaand in een bijzonder droog en warm voorjaar. Maandelijks werden 470.000 tot 5,3 miljoen watervogels geteld. De meest complete telling ...

  Laatst gewijzigd: 10 februari 2020

 2. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, september 2019 publicatie

  Het nieuwe watervogeltelseizoen is weer van start gegaan! Inmiddels zijn we aanbeland in het 45e telseizoen en het is het 28e seizoen dat Sovon organiseert. Dat is een geweldig lange reeks waar jullie best trots op mogen zijn. Fijn dat jullie ook in het ...

  Laatst gewijzigd: 02 september 2019

 3. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, augustus 2019 publicatie

  Integrale augustustelling Waddenzee Deze augustusmaand vindt voor de vierde maal op rij een extra integrale hvp-telling in de Waddenzee plaats. Naast  het tellen van de vogels is deze telling ook speciaal gericht op het vastleggen van verstoringsbronnen. ...

  Laatst gewijzigd: 26 juli 2019

 4. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, juni 2019 publicatie

  Het broedseizoen is inmiddels al ver gevorderd en de laatste Oeverlopers en Witgatjes hebben ons land nu wel zo’n beetje verlaten. Op 15 juni (binnenlandtelling) en 22 juni (steekproeftelling in het Waddengebied) staan de laatste twee watervogeltellingen ...

  Laatst gewijzigd: 05 juni 2019

 5. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, mei 2019 publicatie

  De aankomende integrale meitelling is doorgaans een prachtige telling, met flinke doortrek van o.a. Drieteenstrandlopers en de aanwezigheid van veel ‘zomersoorten’. Dit jaar vindt deze integrale telling plaats op 18 mei (hoogwater Harlingen op 10:25u en ...

  Laatst gewijzigd: 05 juni 2019

 6. East Atlantic Flyway assessment 2017 publicatie

  The status of coastal waterbird populations and their sites   Coastal wetlands are famous for the large numbers of waterbirds they hold, often coming from far during their migration or forming large breeding colonies. When viewing such spectacles of ...

  Laatst gewijzigd: 14 augustus 2019

 7. Hoogwatertellingen op de Rottums in 2006/07 – 2016/17 publicatie

  De niet voor publiek toegankelijke eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin vervullen in de oostelijke Waddenzee  een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats. De drie eilanden spelen hierbij een favoriete rol: ze liggen dichtbij de ...

  Laatst gewijzigd: 11 juli 2019

 8. Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018 publicatie

  Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderingen ...

  Laatst gewijzigd: 02 september 2019

 9. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief april 2019 publicatie

  De achtste en daarmee laatste watervogelnieuwsbrief van dit seizoen... Een seizoen dat weer voorbij vloog, met relatief kleine aantallen ganzen, maar met veel muizeneters, en Grote Zilverreigers in het bijzonder. Hoewel dit de laatste Friese ...

  Laatst gewijzigd: 06 mei 2019

 10. Heel seizoen 2017-2018 publicatie

  Alle watervogelnieuwsbrieven van dit seizoen op een rij. watervogeltellingen_seizoen-2017-2018.pdf Sovon 20172018 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Ganzen Watervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 25 maart 2019