Watervogels

U heeft gezocht op 74, er zijn 331 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
151 - 160 van 331 resultaten
 1. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, maart 2016 publicatie

  Zevende nieuwsbrief seizoen 2015/2016 watervogeltellingen_2016_3.pdf 2016 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 08 maart 2016

 2. Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, maart 2016 publicatie

  Nieuwsbrief seizoen 2015/16 nr 4 wavo_nwsbrf_zh_201603.pdf Jan-Willem Vergeer 2016 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 08 maart 2016

 3. Ganzen- en zwanentelling Drenthe, maart publicatie

  Werkgroep Avifauna Drenthe, maart 2016 wavo_nwsbrf_dr_201603.pdf Harold Steendam 2016 Sovon Vogelonderzoek Nederland-St. Werkgroep Avifauna Drenthe Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 08 maart 2016

 4. Nieuwsbrief Ganzen- en Zwanentelling Zeeland, mrt 2016 publicatie

  wavo_nwsbrf_zld_201603.pdf Jan-Willem Vergeer 2016 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 08 maart 2016

 5. Watervogels in het Lauwersmeer 2012/13-2014/15 publicatie

  Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied al watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. In de periode 2007/07-2011/12 verzorgde Sovon jaarlijks een geïntegreerd ...

  Laatst gewijzigd: 13 september 2016

 6. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, april 2016 publicatie

  Achtste nieuwsbrief seizoen 2015/2016 watervogeltellingen_2016_4.pdf 2016 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 07 april 2016

 7. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief april 2016 publicatie

  wavo_nwsbrf_fr_201604.pdf Romke Kleefstra & Jan Kramer 2016 Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 07 april 2016

 8. Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2015/16 publicatie

  De voormalige zandwinplas Kaliwaal bij Druten wordt sinds het najaar van 2003 gebruikt als bergingsdepot voor baggerspecie. De stort van baggerspecie wordt uitgevoerd door K3Delta (voorheen Dekker van de Kamp) en geschiedt in het kader van het ...

  Laatst gewijzigd: 28 maart 2017

 9. Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2015/16 publicatie

  De gemeente Amsterdam wenst inzicht in de verspreiding en aantalsontwikkeling van aan het water gebonden overwinterende Natura 2000-vogelsoorten rondom IJburg, en meer in het bijzonder in het ecologische gebruik van een aantal kunstmatige mosselbanken ...

  Laatst gewijzigd: 03 oktober 2016

 10. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, mei 2016 publicatie

  Negende nieuwsbrief seizoen 2015/2016 watervogeltellingen_2016_5.pdf 2016 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 31 mei 2016