Watervogels

U heeft gezocht op 74, er zijn 327 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
101 - 110 van 327 resultaten
 1. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, december 2017 publicatie

  Nr 4 seizoen 2017/18 watervogeltellingen_2017-12.pdf Sovon 2017 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Watervogels Wintervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 01 december 2017

 2. Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2016/17 publicatie

  De gemeente Amsterdam wenst inzicht in de verspreiding en aantalsontwikkeling van aan het water gebonden overwinterende Natura 2000-vogelsoorten rondom IJburg, en meer in het bijzonder in het ecologische gebruik van een aantal kunstmatige mosselbanken ...

  Laatst gewijzigd: 28 november 2017

 3. Slapende ganzen en zwanen in de Biesbosch publicatie

  Op winterochtenden stijgen tienduizenden ganzen op vanaf hun slaapplaatsen in de Biesbosch. Ze hebben overnacht op ondiepe plassen en kreken en vliegen uit naar de foerageergebieden die meestal niet in de Biesbosch zelf liggen. Deze dagelijkse ...

  Laatst gewijzigd: 27 november 2017

 4. Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, november 2017 publicatie

  De eerste keer de autoruiten krabben vanochtend (in ieder geval in het oosten van het land) en inmiddels met dichte mist en heen en weer vliegende groepen ganzen de november nieuwsbrief schrijven. In ieder geval het gevoel dat deze lange herfst toch ...

  Laatst gewijzigd: 09 november 2017

 5. Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, november 2017 publicatie

  Nr 3 seizoen 2017/18 watervogeltellingen_2017-11.pdf Menno Hornman, Kees Koffijberg, Jan Schoppers & Romke Kleefstra 2017 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Speciale uitgave Nieuwsbrief Ganzen Watervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 03 november 2017

 6. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief november 2017 publicatie

  We beleefden zowaar een zomers telweekend in oktober. Prachtig weer, maar opmerkelijk weinig ganzen. Tot voor kort was oktober de maand waarin in Fryslân de aantallen Kleine Rietganzen piekten met tienduizenden, als bijna de hele Spitsbergen-populatie ...

  Laatst gewijzigd: 02 november 2017

 7. Watervogeltellingen in Gelderland, oktober 2017 publicatie

  Met de telling in september is er weer een nieuw seizoen begonnen van maandelijkse tellingen. Ik heb er zin in! De komende midwintertelling wordt alweer de 52e! September was koel en zeer nat, maar wel aan de zonnige kant de waterstand in de rivieren is ...

  Laatst gewijzigd: 17 oktober 2017

 8. Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, oktober 2017 publicatie

  Met wederom een fraaie vroege aankomst van de Kolganzen (zie ook www.sovon.nl) in ons land is het telseizoen van 2017/2018 nu zeker weer begonnen. Ik mag over een week met een boot van Rijkswaterstaat de rivieren Lek, Noord en Nieuwe Maas (Havens ...

  Laatst gewijzigd: 17 oktober 2017

 9. Ganzen- en zwanentelling Drenthe, oktober 2017 publicatie

  De zomer is weer achter de rug en ons staat weer een lange winter te wachten. Het zou mooi zijn als deze sombere periode wordt opgefleurd met flinke aantallen overwinterende ganzen en eindelijk ook weer eens substantiele aantallen kleine en wilde zwanen. ...

  Laatst gewijzigd: 17 oktober 2017

 10. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief oktober 2017 publicatie

  Het was qua weersomstandigheden niet om naar huis te schrijven in het weekend van 16 september jl., toen we het binnenland telden op ganzen/zwanen en watervogels. Toch was het telwerk nog prima te doen. Een week later, toen de integrale telling van ...

  Laatst gewijzigd: 17 oktober 2017