Watervogels

U heeft gezocht op 74, er zijn 368 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
1 - 10 van 368 resultaten
 1. Ganzen- en zwanentelling Drenthe, oktober 2021 publicatie

  De keer een korte Nieuwsbrief. Een artikel over Visdieven, de aankondiging van de WAD avond, die is verplaatst naar 17 februari. Vanwege Coronaregels graag tevoren aanmelden! En een oproep voor tellers voor de Midwintertelling. Een aantal te tellen ...

  Laatst gewijzigd: 12 oktober 2021

 2. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief 2 oktober 2021 publicatie

  Het eerste watervogel telweekend is weer achter de rug. Mede door het schitterende nazomer weer waarbij de eerste najaarstrek van zich deed spreken leverde het verrassende taferelen op. Groepen overtrekkende Kolganzen en Toendrarietganzen werden ...

  Laatst gewijzigd: 01 oktober 2021

 3. Botentelling rondom IJburg in 2020/21 publicatie

  In het kader van de Natuurbeschermingswet (Nbw) en de waterrecreatie van IJburg 1e en 2e fase bestaat de wens van de Gemeente Amsterdam om vogels en boten gecombineerd te monitoren. Om die reden is in seizoen 2014/15 gestart met een verkenning van een ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2021

 4. Overwinterende watervogels rondom IJburg in 2020/21 publicatie

  De gemeente Amsterdam wenst inzicht te hebben in de verspreiding en aantalsontwikkeling van aan het water gebonden overwinterende Natura 2000-vogelsoorten rondom IJburg, en meer in het bijzonder in het ecologische gebruik van een aantal kunstmatig ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2021

 5. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief september 2021 publicatie

  Een nieuwe seizoen van watervogel- ganzen- zwanentellingen en slaapplaatstellingen staat op het punt van beginnen. Na een relatief koud en nat voorjaar/zomer waarin covid het nieuws domineerde hoop ik dat een ieder weer gezond, enthousiast en vol goede ...

  Laatst gewijzigd: 01 oktober 2021

 6. Vogelmest in de Nederlandse wateren publicatie

  vogelmest-in-de-nederlandse-wateren_def.pdf Noordhuis R., van Roomen M. & van Winden E. 2021 Deltares Speciale uitgave Overig Broedvogels Watervogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 11 juni 2021

 7. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief april 2021 publicatie

  Het weer laat zich van zijn meest extreme kant zien momenteel. Zo loop je de ene week in korte mouwen buiten en vliegen de insecten af en aan door de tuin en de andere week loop je met een muts en handschoenen de bosjes af te struinen naar broedvogels. ...

  Laatst gewijzigd: 08 april 2021

 8. Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Rapportage t/m monitoringjaar 2020 publicatie

  De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (samen: MLV) kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Er vindt een uitgebreide monitoring plaats van biotische en abiotische parameters, om te controleren of gaswinning ...

  Laatst gewijzigd: 27 mei 2021

 9. Watervogels in Fryslân- nieuwsbrief maart 2021 publicatie

  Zingende Zanglijsters, territoriale Pimpelmezen en Meerkoeten die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, dat is de huidige stand van zaken. Hoe anders was dat in het afgelopen telweekend. Een dik pak sneeuw en een ijslaag die bijna elfsteden waardig was ...

  Laatst gewijzigd: 08 april 2021

 10. Aard en omvang verstoring van overtijende wadvogels voor de kwelder bij Westhoek – seizoen 2020 (T0 dynamisch zoneren) publicatie

  Het verstoringsonderzoek bij Westhoek is onderdeel van een groot door het Waddenfonds, LNV en de drie waddenprovincies gefinancierd project Wij&Wad­vogels. In dit project gaat Vogelbescher­ming Nederland samen met verschillende partners aan de slag om ...

  Laatst gewijzigd: 18 oktober 2021