Schaarse soorten

U heeft gezocht op 73, er zijn 43 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
41 - 43 van 43 resultaten
 1. Demografie van een populatie Tapuiten in een snel veranderend duinlandschap publicatie

  In Nederland is de Tapuit als broedvogel tegenwoordig sterk gebonden aan open, droge duingraslanden. Deze ‘grijze duinen’ worden echter al decennialang bedreigd door het verdwijnen van de natuurlijke kustdynamiek, overmatige stikstofdepositie en een ...

  Laatst gewijzigd: 05 november 2020

 2. Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2020 publicatie

  Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden. De Natura 2000-gebieden tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) en de duinen van Texel zijn belangrijke resterende bolwerken. In de ...

  Laatst gewijzigd: 27 november 2020

 3. Jaar van de Klauwieren telproject

  2012 is door Sovon en Vogelbescherming Nederland  uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Twee soorten staan een jaar lang centraal, te weten de Klapekster (wintergast, voormalige broedvogel) en de Grauwe Klauwier (broedvogel). Partners bij het ...

  Laatst gewijzigd: 14 februari 2013