Schaarse soorten

U heeft gezocht op 73, er zijn 43 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
41 - 43 van 43 resultaten
 1. Demografie van een populatie Tapuiten in een snel veranderend duinlandschap publicatie

  In Nederland is de Tapuit als broedvogel tegenwoordig sterk gebonden aan open, droge duingraslanden. Deze ‘grijze duinen’ worden echter al decennialang bedreigd door het verdwijnen van de natuurlijke kustdynamiek, overmatige stikstofdepositie en een ...

  Laatst gewijzigd: 05 november 2020

 2. Bijzondere Soorten Project telproject

  Laat je leuke waarneming niet versloffen! Het Bijzondere Soorten Project (BSP) zamelt sinds 1989 losse waarnemingen in van vogelsoorten die in (vrijwel heel) Nederland schaars tot zeldzaam zijn. Sovon werkt hierin samen met Waarneming.nl en Telmee.nl. Het ...

  Laatst gewijzigd: 01 september 2017

 3. Jaar van de Klauwieren telproject

  2012 is door Sovon en Vogelbescherming Nederland  uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Twee soorten staan een jaar lang centraal, te weten de Klapekster (wintergast, voormalige broedvogel) en de Grauwe Klauwier (broedvogel). Partners bij het ...

  Laatst gewijzigd: 14 februari 2013