Schaarse soorten

U heeft gezocht op 73, er zijn 44 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
21 - 30 van 44 resultaten
 1. Tapuiten en duinbeheer in de Noordkop publicatie

  De smalle duinstrook tussen Den Helder en Callantsoog herbergt ongeveer 20% van de Nederlandse broedpopulatie van de tapuit. Het is daarmee het grootste resterende bolwerk van de soort in Nederland. Sinds 2007 worden hier de aantallen, het broedsucces en ...

  Laatst gewijzigd: 28 mei 2018

 2. Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten publicatie

  Weinig vogelsoorten zijn in Nederland zo afhankelijk van open, droge duinhabitats als de Tapuit Oenanthe oenanthe. In het laatste kwart van de vorige eeuw is de soort als broedvogel sterk in aantal afgenomen. Van de enkele duizenden paren in de jaren ’70 ...

  Laatst gewijzigd: 15 juni 2018

 3. Stage-dependent survival in relation to timing of fledging publicatie

  A better understanding of factors affecting population change is needed to explain declines of longdistance migrants. As juvenile survival is generally an important determinant of population dynamics, assessing whether juvenile survival is primarily ...

  Laatst gewijzigd: 15 december 2017

 4. Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2017 publicatie

  Op Texel waren rond 1990 nog 120-140 paren Tapuiten aanwezig. Daarna nam de stand af tot minder dan 20 in 2008. Sindsdien is van een opvallend herstel sprake, tot 45-54 in 2014-2016 (gegevens Sovon). Voor de Tapuit zijn doelen geformuleerd voor Natura ...

  Laatst gewijzigd: 15 december 2017

 5. Infoblad Veldwerkplaats Kwartelkoning publicatie

  Kennis over de leefwijze van de Kwartelkoning is essentieel voor de bescherming van deze soort, evenals kennis over de beheermaatregelen die noodzakelijk zijn om de Kwartelkoning succesvol te laten broeden. De meest actuele kennis over de ecologie en het ...

  Laatst gewijzigd: 23 oktober 2017

 6. Zeldzame broedvogels 2017 | District 9 (Zuid-Holland-Noord) publicatie

  Het broedseizoen is begin augustus grotendeels voorbij en daarmee wordt het tijd om de hoogtepunten aan schaarse/zeldzame broedvogels in Zuid-Holland Noord (DC 9) op een rij te zetten. Een rondje langs fanatieke vogelaars uit de regio en de al ingevulde ...

  Laatst gewijzigd: 30 augustus 2017

 7. Broedvogels in Nederland in 2015 publicatie

  Een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2015. Het rapport bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het Broedvogelmonitoringproject (BMP), de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl ...

  Laatst gewijzigd: 25 oktober 2018

 8. Toevlucht voor de Tapuit publicatie

  LR Digitaal_Brochure tapuit.pdf R. van Beusekom, A. Voorbergen e.a. 2014 Vogelbescherming Nederland Speciale uitgave Overig Schaarse soorten Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 15 december 2017

 9. Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2016 publicatie

  Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden. De Natura 2000-gebieden tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) en de duinen van Texel zijn de grootste resterende bolwerken. In de ...

  Laatst gewijzigd: 15 december 2017

 10. Recent population status and trends of Corncrakes Crex crex publicatie

  In the mid-1990s, thriving Corncrake populations were discovered in many eastern European countries, leading also to downlisting the species on the global and European Red Lists. The collapse of collective farming systems provided the species with ...

  Laatst gewijzigd: 15 september 2016