Schaarse soorten

U heeft gezocht op 73, er zijn 43 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
11 - 20 van 43 resultaten
 1. Ortolanen op trek publicatie

  De Ortolaan heeft iets bijzonders, wellicht deels omdat het een uitgestorven broedvogel in ons land is. Tegenwoordig is het een schaarse doortrekker, maar waar moet je naartoe om een Ortolaan te zien en wanneer heb je de meeste kans? Om inzicht daarin te ...

  Laatst gewijzigd: 01 oktober 2015

 2. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2012 en 2013 publicatie

  Ook in 2012 en 2013 waren weer veel vogelaars in de weer om kolonievogels en zeldzame broedvogels te tellen. Ze voegden daarmee twee jaren toe aan de ononderbroken reeks vanaf 1992. Het leverde onder meer tientallen paren Witwangsterns op, het eerste ...

  Laatst gewijzigd: 01 april 2016

 3. Corncrakes Crex crex in crops – population dynamics, habitat use and conservation strategy in two intensively managed arable farming areas in The Netherlands and Germany publicatie

  Breeding Corncrakes are usually associated with herbaceous meadows and floodplain habitats whereas breeding in crops is often considered to be of secondary importance. Here, we present data for two regions where nationally relevant breeding populations of ...

  Laatst gewijzigd: 15 september 2016

 4. Recent population status and trends of Corncrakes Crex crex publicatie

  In the mid-1990s, thriving Corncrake populations were discovered in many eastern European countries, leading also to downlisting the species on the global and European Red Lists. The collapse of collective farming systems provided the species with ...

  Laatst gewijzigd: 15 september 2016

 5. Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2016 publicatie

  Een groot deel van de resterende Nederlandse Tapuitenpopulatie broedt in enkele Noord-Hollandse duingebieden. De Natura 2000-gebieden tussen Callantsoog en Den Helder (Noordduinen) en de duinen van Texel zijn de grootste resterende bolwerken. In de ...

  Laatst gewijzigd: 15 december 2017

 6. Toevlucht voor de Tapuit publicatie

  LR Digitaal_Brochure tapuit.pdf R. van Beusekom, A. Voorbergen e.a. 2014 Vogelbescherming Nederland Speciale uitgave Overig Schaarse soorten Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 15 december 2017

 7. Broedvogels in Nederland in 2015 publicatie

  Een overzicht van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2015. Het rapport bevat resultaten vanuit alle onderdelen van het Meetnet Broedvogels: het Broedvogelmonitoringproject (BMP), de kolonievogeltellingen, het Meetnet Kustbroedvogels Wadden (incl ...

  Laatst gewijzigd: 25 oktober 2018

 8. Zeldzame broedvogels 2017 | District 9 (Zuid-Holland-Noord) publicatie

  Het broedseizoen is begin augustus grotendeels voorbij en daarmee wordt het tijd om de hoogtepunten aan schaarse/zeldzame broedvogels in Zuid-Holland Noord (DC 9) op een rij te zetten. Een rondje langs fanatieke vogelaars uit de regio en de al ingevulde ...

  Laatst gewijzigd: 30 augustus 2017

 9. Infoblad Veldwerkplaats Kwartelkoning publicatie

  Kennis over de leefwijze van de Kwartelkoning is essentieel voor de bescherming van deze soort, evenals kennis over de beheermaatregelen die noodzakelijk zijn om de Kwartelkoning succesvol te laten broeden. De meest actuele kennis over de ecologie en het ...

  Laatst gewijzigd: 23 oktober 2017

 10. Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2017 publicatie

  Op Texel waren rond 1990 nog 120-140 paren Tapuiten aanwezig. Daarna nam de stand af tot minder dan 20 in 2008. Sindsdien is van een opvallend herstel sprake, tot 45-54 in 2014-2016 (gegevens Sovon). Voor de Tapuit zijn doelen geformuleerd voor Natura ...

  Laatst gewijzigd: 15 december 2017