Schaarse soorten

U heeft gezocht op 73, er zijn 44 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
1 - 10 van 44 resultaten
 1. Kwartelkoning gebaat bij verruiming maaidata hooilanden publicatie

  Hooilanden met maaidata vanaf 1 augustus vormen voor Kwartelkoningen een belangrijk onderdeel van de beschermings-strategie. Sovon-Nieuws_2009-3-p14_Kwartelkoningen gebaat bij verruiming maaidata hooilanden.pdf Kees Koffijberg, Jan Schoppers & Steven ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 2. Monitoring van Steenuilen 2003-08 een succes publicatie

  Steenuilen zijn, als alle uilen, lastig te tellen. Goede telgegevens zijn echter dringend nodig, gezien de vele signalen dat deze soort in de verdrukking zit. De gangbare tellingen (Broedvogel Monitoring Project) leverden voor Steenuilen te weinig ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2017

 3. Vorkstaartmeeuw: fraaie zeldzaamheid boven ruige zee en dwaalgast in het binnenland publicatie

  Tenzij je veel geluk hebt, zijn er veel uren voor nodig om een Vorkstaart-meeuw te ontdekken in ons land. Zeetrektellers maken in het najaar de meeste kans op deze fraaie zeevogel. Waarnemingen elders beperken zich meestal tot het IJsselmeergebied. Sovon ...

  Laatst gewijzigd: 07 april 2017

 4. Kwartelkoningseizoen 2011 van start publicatie

  De omstandigheden voor het kwartelkoningseizoen 2011 lijken niet optimaal door de aanhoudende droogte. Niettemin werden eind mei al duidelijk meer vogels gehoord (22) dan in 2010 ten tijde van de eerste landelijke telling begin juni (14). Sovon-Nieuws ...

  Laatst gewijzigd: 07 april 2017

 5. Wachten op de slimme slachter publicatie

  Symen Deuzeman (Kampen, 1975) is in het dagelijks leven inventarisatiemedewerker bij SOVON. Tussen november en april gaat ook veel van zijn vrije tijd zitten in het volgen van vogels: Klapeksters. “Je raakt makkelijk gebiologeerd door deze vogels”, vindt ...

  Laatst gewijzigd: 07 april 2017

 6. Jaar van de Klauwieren telproject

  2012 is door Sovon en Vogelbescherming Nederland  uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Twee soorten staan een jaar lang centraal, te weten de Klapekster (wintergast, voormalige broedvogel) en de Grauwe Klauwier (broedvogel). Partners bij het ...

  Laatst gewijzigd: 14 februari 2013

 7. Handleiding Populatietellingen Patrijs publicatie

  Sinds de jaren zeventig is de patrijzenstand met ruim 95% afgenomen. Sovon en Vogel­bescherming Nederland willen daar verande­ring in aanbrengen en hebben daarom 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs. Naast het uitvoeren van beheermaatregelen ...

  Laatst gewijzigd: 08 februari 2013

 8. Bijlage artikel Pontische Meeuw publicatie

  Bijlage artikel Pontische Meeuw_AdJ.pdf A.J. de Jong 2014 Speciale uitgave Overig Schaarse soorten Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 11 april 2014

 9. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2006 en 2007 publicatie

  Jaarlijks worden kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in kaart gebracht. In 2006 en 2007 leverde dat een aantal verrassingen op, waaronder de eerste Nederlandse broedgevallen van Zeearend, Witvleugelstern en Veldrietzanger en het tweede ...

  Laatst gewijzigd: 25 juli 2014

 10. Broedvogels van Tiengemeten in 2014 publicatie

  In deze publicatie treft u geen stippenkaarten aan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met jacintha.vandijk@sovon.nl Rap_2015-03_TiengemetenZK.pdf 2015/03 Slaterus R. & Klemann M. 2015 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon ...

  Laatst gewijzigd: 27 augustus 2015