verstoring

U heeft gezocht op 49, er zijn 4 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
4 resultaten
 1. Effecten van baggerspecieberging tijdens publicatie

  De Kaliwaal bij Druten wordt sinds het najaar van 2003 gebruikt als bergingsdepot voor baggerspecie.De Kaliwaal is een belangrijk gebied voor overwinterende watervogels en deze dienen zo min mogelijk verstoord te worden door de stortwerkzaamheden. ...

  Laatst gewijzigd: 18 april 2012

 2. Invloed van veranderingen in beleid op winterganzen in de grensregio Duffelt/Ooijpolder publicatie

  Het Nederrijngebied, met daarbinnen de Ooijpolder in Nederland en de Duffelt in Duitsland, is een voor ganzen belangrijk overwinterings- en voorjaarspleistergebied. Zowel in Nederland als Duitsland leidt de schade die de overwinterende ganzen soms aan ...

  Laatst gewijzigd: 15 juni 2017

 3. Onderzoek naar verstoring watervogels basispagina

  Waarom verstoringsonderzoek? De Nederlandse wetlands, zoals de Wadden en de Delta, behoren tot de belangrijkste van Europa. Hoewel ze bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen ...

  Laatst gewijzigd: 14 augustus 2017

 4. Vogels en verstoringsbronnen in de Rotterdamse Haven. Handreiking voor een beoordelingskader. publicatie

  In passende beoordelingen en effectstudies ten behoeve van ontwikkelingen in het Rotterdamse Havengebied vormt potentiële verstoring van vogels een belangrijk aandachtspunt. De effecten van potentiële verstoring dienen dan goed te worden onderbouwd en ...

  Laatst gewijzigd: 03 juli 2020