Boerenlandvogels

U heeft gezocht op 1343, er zijn 25 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
1 - 10 van 25 resultaten
 1. Het Provinciaal weidevogelmeetnet in Overijssel in 2021 publicatie

  In 2021 werden verspreid over de provincie Overijssel 40 proefvlakken onderzocht met een totale oppervlakte van 2621 ha onderzocht op het voorkomen van 14 soorten weidevogels. De inventarisatie maakt onderdeel uit van een monitoringreeks, die is gestart ...

  Laatst gewijzigd: 26 november 2021

 2. Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2018-2020 publicatie

  Sinds 1995 worden jaarlijks broedvogelinventarisaties verricht in Gelderland binnen het provinciale meetnet – thans onderdeel van het Landelijk Meetnet Weidevogels binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) – gericht op monitoring van weidevogels. ...

  Laatst gewijzigd: 30 maart 2021

 3. Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2020 publicatie

  De Provincie Noord-Brabant wil graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer (ANLb) in haar provincie, daar waar het gaat om de ontwikkeling van broed- en wintervogels die in sterke mate gebonden zijn aan open ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2021

 4. Boerenlandvogelbalans 2020 publicatie

  De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de Grutto en de Patrijs, sinds 1990 met bijna 70% afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. Cijfers per provincie ...

  Laatst gewijzigd: 24 november 2020

 5. Jonge Grutto’s in Nederland in 2020: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden publicatie

  In de afgelopen jaren zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schat­tingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ontwik ...

  Laatst gewijzigd: 11 december 2020

 6. ANLb-beleidsmonitoring voor wintervogels in Gelderland in 2019/20 publicatie

  De Provincie Gelderland wil uitspraken doen over de effectiviteit van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Een van de deelvragen heeft betrekking op de ontwikkelingen van overwinterende vogels in gebieden waar agrarisch natuurbeheer wordt ...

  Laatst gewijzigd: 30 maart 2021

 7. ANLb-beleidsmonitoring voor broedvogels in Gelderland in 2019 publicatie

  In 2019 zijn voor het vierde jaar op rij in verschillende gebieden in Gelderland broedvogels geïnventariseerd ten behoeve van ANLb (Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer)-beleidsmonitoring. In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties ...

  Laatst gewijzigd: 08 maart 2021

 8. Ten behoeve van: Gelderse Patrijzen publicatie

  Een wat grijze zaterdagochtend, begin februari. Een groepje van zo’n dertig mensen verzamelt zich op een boerenerf in de Achterhoek. Eén van hen is Karen Hinkamp. Namens Landschapsbeheer Gelderland stuurt ze deze kersverse vrijwilligers aan, die zich ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 9. Jaar van de Wulp: een terugblik publicatie

  Voor Sovon en Vogelbescherming was 2019 het Jaar van de Wulp. Niet voor niets: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook in boerenland en op de Waddeneilanden moeilijk. De extra aandacht voor Europa’s grootste steltloper binnen onze ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 10. Resultaten plasdras in Lage Veldslagen en de Meilanden publicatie

  Weidevogels hebben het moeilijk en de meeste soorten nemen af. Het aanleggen van plasdras wordt op een aantal locaties in de regio toegepast. De resultaten van twee telgebieden met plasdras worden hier besproken. vlerk2020_2_p58-67_plas_dras_jan-schoppers ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020