Boerenlandvogels

U heeft gezocht op 1343, er zijn 25 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
1 - 10 van 25 resultaten
 1. Handleiding: MAS publicatie

  handleiding_mas_2019.pdf Teunissen W.A., Wiersma P., de Jong A., Kleyheeg E. & Vergeer J.-W. 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen/Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda Speciale uitgave Handleiding Boerenlandvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 05 april 2019

 2. Handleiding Avimap voor MAS publicatie

  In deze handleiding leggen we uit hoe je een MAS-telling kunt invoeren met de app Avimap.  mas_in_avimap-2019.pdf A. de Jong & G. Troost 2019 Speciale uitgave Handleiding Boerenlandvogels Broedvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 04 april 2019

 3. Wrap-up onderzoek boerenlandvogels en predatie publicatie

  Boerenlandvogels nemen al langere tijd in aantal af. Als hoofdoorzaak wordt intensivering van de landbouw gezien. Daar komt bovenop dat predatieverliezen in de afgelopen decennia eveneens zijn toegenomen. Voor een deel wordt dat veroorzaakt door het ...

  Laatst gewijzigd: 13 juni 2019

 4. ANlb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2018 publicatie

  Friesland is een belangrijke provincie voor weidevogels. Om die reden is in 1996 gestart met een provinciaal meetnet voor systematische monitoring van weidevogels; het Weidevogelmeetnet Friesland (WMF). Het meetnet is ontwikkeld op initiatief van een ...

  Laatst gewijzigd: 16 juli 2019

 5. Wulp en Regenwulp op de slaapplaats publicatie

  In het Jaar van de Wulp 2019 past het om ook stil te staan bij Wulpen (en Regenwulpen, als naaste verwant) op de slaapplaats. Er is namelijk geen betere manier om vlot een goed beeld te krijgen van de aantallen in een lokale populatie dan het tellen van ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 6. Schuivende ijkpunten in een wulpenbolwerk publicatie

  In de klei Gerrit Gerritsen sovon-nieuws_2019-2_p12-13_in-de-klei-gerrit-gerritsen_rob-buiter.pdf Rob Buiter 2019 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Artikel Sovon-Nieuws 32 2 Boerenlandvogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 7. Crexmail juli 2019 publicatie

  Laagste aantal sinds jaren tachtig? De eerste en tweede simultaantelling liggen achter ons. Tijd om de (voorlopige) balans op te maken. Op dit moment zitten we op het (bijna) laagste aantal ooit. Maar wellicht komen er nog meldingen binnen via andere ...

  Laatst gewijzigd: 15 juli 2019

 8. Broedvogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in 2018 publicatie

  In 2018 zijn voor het derde jaar op rij in verschillende gebieden in de provincie Gelderland broedvogels geïnventariseerd ten behoeve van ANLb-beleidsmonitoring (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer). In dit rapport worden de resultaten van deze ...

  Laatst gewijzigd: 26 juni 2020

 9. Recente trends van weidevogels in relatie tot beheer publicatie

  Er bleek behoefte aan een actueel beeld van de aantalsontwikkelingen van weidevogels in relatie tot het beheer dat wordt uitgevoerd om deze soortgroep te beschermen, ofwel een update van de gegevens gepresenteerd in van Egmond & de Koeijer (2006). Dit ...

  Laatst gewijzigd: 14 februari 2020

 10. Leefgebied voor de Kwartelkoning en het Paapje in de Wieden publicatie

  In de Wieden geldt een instandhoudingsdoelstelling om de omvang en kwaliteit van het leefgebied voor Paapjes en Kwartelkoningen dusdanig te verbeteren dat het gebied zijn draagkracht van resp. 6 en 13 broedparen kan vervullen. Uit monitoringgegevens ...

  Laatst gewijzigd: 06 oktober 2020