Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1482
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2017 Jager K. & Postma J. 2018 2018/05
Broedvogels van het Larserbos, Larservaartbos, Gruttoveld en Rassenbeektocht in 2017 van Manen W. & Deuzeman S 2018 2018/06
Broedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2016-2017 Roy Slaterus & Michel Klemann 2018 2018/03
Watervogels in het Lauwersmeer in het seizoen 2016/2017 Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden 2018 2018/04
Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria 2017 van Kleunen A., Foppen R. & van Turnhout C. 2017 2017/34
Botentelling rondom IJburg in 2016/17 Slaterus R. 2017 2017/63
Broedvogelkartering Asserbosch 2016 van Manen Willem 2017 2017/06
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2017 Kleefstra R. 2017 2017/68
Broedvogels binnen het provinciale meetnet voor agrarische soorten in Gelderland in 2016 Vincent de Boer & Roy Slaterus 2017 2017/05
Broedvogels in de Auvergnepolder in 2017 Vincent de Boer 2017 2017/56