Sovon Nieuws

Sovon geeft vier maal per jaar een blad uit, Sovon-Nieuws. Het vormt een belangrijk medium waarmee we onze leden voorzien van verenigingsnieuws, eerste resultaten uit de projecten, nieuwe publicaties, etc. Leden van Sovon krijgen Sovon-Nieuws automatisch thuisgestuurd.

Nog geen lid? Voor slechts 17,50 per jaar ontvang je vier keer per jaar Sovon-Nieuws en krijg je 10% korting in de webwinkel. Bovendien steun je met je contributie het werk van Sovon. Dus meld je ook aan als lid!

Vanaf nr 1-2001 zijn de nummers van Sovon-Nieuws compleet met alle grafieken, tabellen en kleurenplaatjes in Pdf beschikbaar. Van de vier nummers uit 2000, ontbreken in de pdf-versie een groot deel van de grafieken, tabellen, foto's en tekeningen.

Displaying 31 - 40 of 82
Titeloplopend sorteren Jaargang Inhoud
Sovon-Nieuws 2012/1 2012
 • Onderzoek in de beklaagdenbank
 • Agenda
 • Een winter met twee gezichten
 • Bij...
SOVON-nieuws 2011/4 2011
 • Maakt kennis macht?
 • Agenda Midwintertelling van watervogels in januari 2011: warm en koud
 • ...
SOVON-nieuws 2011/3 2011
 • Beste vogelaars
 • Agenda
 • Broedvogelindexen in 2010: veel Afrikatrekkers positief, maar...
SOVON-nieuws 2011/2 2011
 • Tortelduifjes
 • Agenda
 • Huiszwaluw en Oeverzwaluw in 2010, een positief verhaal
 • ...
SOVON-nieuws 2011/1 2011
 • De Ecologische Hoofdstructuur is te groot
 • Agenda
 • Doe mee met het Jaar van de...
SOVON-nieuws 2010/4 2010
 • Onverstoorbaar verder?
 • agenda
 • Zeldzame broedvogels 2010: Verliezers na witte winter...
SOVON-nieuws 2010/3 2010
 • Nijlganzen zijn best lekker
 • BMP in 2009: afname overheerst
 • Houtsnippen op de...
SOVON-nieuws 2010/2 2010
 • Naar een nieuwe Europese Broedvogelatlas in 2015?
 • Hoeveel overzomerende ganzen telt Nederland...
SOVON-nieuws 2010/1 2010
 • Van antroposofisch expressionisme naar veldstudie
 • Midwintertelling van watervogels in januari...
SOVON-nieuws 2009/4 2009
 • Van NEM naar NEEM
 • Duinpieper: voormalige broedvogel, schaarse doortrekker
 • Zijn...