Boerenlandvogels

U heeft gezocht op 1343, er zijn 25 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
21 - 25 van 25 resultaten
 1. Boerenlandvogelbalans 2020 publicatie

  De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, zoals de Grutto en de Patrijs, sinds 1990 met bijna 70% afnamen. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. Cijfers per provincie ...

  Laatst gewijzigd: 24 november 2020

 2. Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2020 publicatie

  De Provincie Noord-Brabant wil graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer (ANLb) in haar provincie, daar waar het gaat om de ontwikkeling van broed- en wintervogels die in sterke mate gebonden zijn aan open ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2021

 3. Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2018-2020 publicatie

  Sinds 1995 worden jaarlijks broedvogelinventarisaties verricht in Gelderland binnen het provinciale meetnet – thans onderdeel van het Landelijk Meetnet Weidevogels binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) – gericht op monitoring van weidevogels. ...

  Laatst gewijzigd: 30 maart 2021

 4. Het Provinciaal weidevogelmeetnet in Overijssel in 2021 publicatie

  In 2021 werden verspreid over de provincie Overijssel 40 proefvlakken onderzocht met een totale oppervlakte van 2621 ha onderzocht op het voorkomen van 14 soorten weidevogels. De inventarisatie maakt onderdeel uit van een monitoringreeks, die is gestart ...

  Laatst gewijzigd: 26 november 2021

 5. Meetnet Agrarische Soorten (MAS) telproject

  Het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) volgt broedvogels van het agrarisch gebied. Meedoen aan MAS kost weinig tijd, maar levert onmisbare gegevens op over de verspreiding en aantalsontwikkeling van deze sterk bedreigde vogelgroep. Met MAS-tellingen draag ...

  Laatst gewijzigd: 23 september 2021