Boerenlandvogels

U heeft gezocht op 1343, er zijn 25 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
11 - 20 van 25 resultaten
 1. Invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving kievit publicatie

  Aansluitend op de in eerder onderzoek vastgestelde aantrekkelijkheid van greppel-plasdrassen voor weidevogels, is onderzocht of deze plasdrassen ook een effect hebben op de overleving van kievitskuikens tot vliegvlug. In drie weidevogelrijke gebieden ...

  Laatst gewijzigd: 06 mei 2021

 2. Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019 publicatie

  De Provincie Noord-Brabant wil graag meer inzicht krijgen in de effectiviteit van ANLb in haar provincie, daar waar het gaat om de ontwikkeling van broed- en wintervogels die in sterke mate gebonden zijn aan open akkerland. De landelijke beleidsmonitoring ...

  Laatst gewijzigd: 29 maart 2020

 3. Eerder onderzoek naar predatie onderzoeksproject

  Begin jaren '00 sloegen verschillende overheden, terreinbeheerders en beschermingsorganisaties de handen ineen. Op landelijke schaal werd de variatie in predatiedruk op weidevogellegsels onderzocht aan de hand van gegevens van weidevogelbeschermers ...

  Laatst gewijzigd: 24 september 2020

 4. Predatieproblematiek bij weidevogels publicatie

    Aanleiding en doel van het onderzoek Berichten over de achteruitgang van boerenlandvogels en weidevogels in het bijzonder achtervolgen ons al decennia, ondanks de invoering van beheermaatregelen ter voorkoming van die achteruitgang die startten met de ...

  Laatst gewijzigd: 05 oktober 2020

 5. Resultaten plasdras in Lage Veldslagen en de Meilanden publicatie

  Weidevogels hebben het moeilijk en de meeste soorten nemen af. Het aanleggen van plasdras wordt op een aantal locaties in de regio toegepast. De resultaten van twee telgebieden met plasdras worden hier besproken. vlerk2020_2_p58-67_plas_dras_jan-schoppers ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 6. Jaar van de Wulp: een terugblik publicatie

  Voor Sovon en Vogelbescherming was 2019 het Jaar van de Wulp. Niet voor niets: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook in boerenland en op de Waddeneilanden moeilijk. De extra aandacht voor Europa’s grootste steltloper binnen onze ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 7. Ten behoeve van: Gelderse Patrijzen publicatie

  Een wat grijze zaterdagochtend, begin februari. Een groepje van zo’n dertig mensen verzamelt zich op een boerenerf in de Achterhoek. Eén van hen is Karen Hinkamp. Namens Landschapsbeheer Gelderland stuurt ze deze kersverse vrijwilligers aan, die zich ...

  Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

 8. ANLb-beleidsmonitoring voor broedvogels in Gelderland in 2019 publicatie

  In 2019 zijn voor het vierde jaar op rij in verschillende gebieden in Gelderland broedvogels geïnventariseerd ten behoeve van ANLb (Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer)-beleidsmonitoring. In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisaties ...

  Laatst gewijzigd: 08 maart 2021

 9. ANLb-beleidsmonitoring voor wintervogels in Gelderland in 2019/20 publicatie

  De Provincie Gelderland wil uitspraken doen over de effectiviteit van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Een van de deelvragen heeft betrekking op de ontwikkelingen van overwinterende vogels in gebieden waar agrarisch natuurbeheer wordt ...

  Laatst gewijzigd: 30 maart 2021

 10. Jonge Grutto’s in Nederland in 2020: een aantalsschatting op basis van kleurringdichtheden publicatie

  In de afgelopen jaren zijn aan de hand van waarnemingen van gekleurringde juveniele Grutto’s Limosa limosa na afloop van het broedseizoen schat­tingen afgeleid van het aantal jongen dat in Nederland uitvloog. Doel hiervan is het monitoren van de ontwik ...

  Laatst gewijzigd: 11 december 2020