Stadsduif

Wetenschappelijke naam

Columba livia forma domestica

Engelse naam

Feral Rock Dove

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

10.000-20.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

25.000-75.000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Stadsduif

Columba livia forma domestica

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin februari t/m eind augustus

Datumgrenzen

1 februari t/m 31 juli

Tijd van de dag

Aanwijzingen

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 1 februari t/m 31 juli

Fusieafstand

300 m

Bijzonderheden