Kleine Alk

Wetenschappelijke naam

Alle alle

Engelse naam

Little Auk

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

-

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

-

Buiten broedtijd

Bijna alle Kleine Alken worden langs de kust gezien, met name bij harde aanlandige winden. De meeste waarnemingen vallen tussen eind oktober en half december. De soort is meestal schaars, maar soms passeren vele honderden (of meer) Kleine Alken de zeetrektelposten. Dan wordt de soort ook schaars waargenomen in de kustprovincies of zelfs in het diepe binnenland.