Grote Burgemeester

Wetenschappelijke naam

Larus hyperboreus

Engelse naam

Glaucous Gull

Rode Lijst

-

Ramsar 1%

3200

Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter/doortrek

uiterst klein aantal

Buiten broedtijd

Grote Burgemeesters worden vooral langs de Noordzeekust, in het Waddengebied en de Delta gezien. Waarnemingen diep in het binnenland zijn uiterst zeldzaam. In totaal zijn er per jaar maximaal enkele tientallen Grote Burgemeesters aanwezig. De soort verschijnt bij ons in de loop van september-oktober, is het talrijkst in januari-februari, en vertrekt uiterlijk in april of mei. Adulte vogels worden het meest in najaar en vroege winter gezien.