Pontische Meeuw

Wetenschappelijke naam

Larus cachinnans

Engelse naam

Caspian Gull

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :3200
Broedpopulatie

23-30 (2019)

Geschat maximum winter

250-500 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

100-500 (2008-2012)

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen oktober-april.

Tijd van de dag

Van 2 uur na zonsopgang tot 3 uur voor zonsondergang.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Solitair of met enkele bijeen, zelden in grotere groepen
- Vaak samen met andere meeuwen
- Opvallend vaak op (dode) vis foeragerend
- In alle kleden lastig herkenbaar (let vooral op snavel-kopstructuur, poten, vleugelpatroon)
- Vogels gebruiken dezelfde slaapplaatsen als andere meeuwen en zijn daar doorgaans niet te tellen