Vorkstaartmeeuw

Wetenschappelijke naam

Xema sabini

Engelse naam

Sabine's Gull

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :4200
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

1-100 (2008-2012)